Kontakt

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000095317
NIP: 648-000-02-55
GIOŚ: E0000414WZBW
REGON: 270036336
Kapitał zakładowy: 22.142.962,40 PLN
Kapitał wpłacony: 22.142.962,40 PLN

tel. (32) 272 20 21
fax: (32) 272 25 83
www.elzab.pl
www.facebook.com/ElzabSA
www.youtube.com/user/ELZABmarketing/videos

ZARZĄD
Jacek Papaj - Prezes Zarządu
Jerzy Popławski - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Stanasiuk - Członek Zarządu
Janusz Krupa - Członek Zarządu


Dział Sprzedaży


Dział Produktów


Dział Marketingu


Dział Obsługi Klienta


Dział Serwisu


Dział Konstrukcyjny


Dział Zaopatrzenia


Dział Zarządzania Należnościami


Dział Księgowości - informacje dotyczące płatności faktur dostawców


Dział Wsparcia Logistycznego


Biuro Handlowe Warszawa
02-699 Warszawa, ul. Taborowa 14
tel.: (22) 852 27 27, 852 27 29
fax: (22) 852 27 32

Biuro Handlowe Wrocław
53-615 Wrocław, ul. Słubicka 22
tel.: (71) 355 74 72, 359 55 21, 355 92 25

Biuro Handlowe Poznań
62-002 Suchy Las, ul. Akacjowa 4
tel.: (61) 855-18-81
tel./fax: (61) 855-18-78