Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Harmonogram publikacji raportów okresowych
Rodzaj dokumentu Termin
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 r. 13.04.2016 r.
Rozszerzony raport kwartalny skonsolidowany
za IV kwartał 2015 r. 22.02.2016 r.
za I kwartał 2016 r. 06.05.2016 r.
za III kwartał 2016 r. 07.11.2016 r.
Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2016 r. 17.08.2016 r.


Zarząd ELZAB SA informuje, że zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia nie publikuje raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.