Kategorie
RADA NADZORCZA ELZAB S.A.

Jacek Papaj życiorys
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jacek Papaj ukończył Politechnikę Warszawską na Kierunku Elektronika.
Od 1991 roku Pan Jacek Papaj sprawuje funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w Spółce COMP S.A. Dodatkowo zajmuje stanowiska w innych spółkach Grupy Kapitałowej.
Od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., a od 2011 roku piastuje stanowiska Prezesa Zarządu w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. Od 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PayTel S.A., od 2013 roku - Członkiem Rady Nadzorczej w Insoft Sp. z o.o. Pan Jacek Papaj od kwietnia 2015 roku do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.

Wcześniej, w latach 2013-2014, Jacek Papaj sprawował funkcję Prezesa Zarządu w JNJ Poland Sp. z o.o. W okresie pomiędzy rokiem 2010 a 2015 był członkiem, a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Podobne stanowiska piastował również w latach 2008-2014 w spółkach Big Vent S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o.
Od 2004 do 2008 roku obecny Prezes Zarządu COMP S.A. wspierał swoim doświadczeniem, w roli Członka Rady, Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej imienia Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica. W latach 2003-2009 był Prezesem Zarządu Pacomp Sp. z o.o., a między 2003 a 2012 rokiem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gap S.A. Wcześniej sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej TORN Sp. z o.o. (w latach 2002 – 2004) i Techlab Sp. z o.o. (lata 1998 – 2004). Jacek Papaj pełnił także funkcję Prezesa Zarządu w już nieistniejących spółkach związanych z COMP: Comp Rzeszów S.A. (lata 1995 - 2004), ICD Comp Consulting Sp. z o.o. (lata 1994 - 2002) i COMP Sp. z o.o. (lata 1987 - 1993). W latach osiemdziesiątych pracował na stanowiskach: Kierownika Zakładu Obrotu w Towarzystwie Innowacji Technicznych KAMAR, Głównego Specjalisty w Spółdzielni Pracy Doradców Gospodarczych KON – POL, Specjalisty Elektronika ds. Uruchomień w Warszawskich Zakładach Urządzeń Informatyki oraz Specjalisty ds. Kooperacji Produkcji w SCANPRODUCT. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w UNITRA POLKOLOR gdzie zdobywał doświadczenie jako Referent ds. Realizacji Kontraktów i Kierownik Laboratorium Legalizacji Aparatów Kineskopowych.

Krzysztof Morawski życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Morawski ukończył Politechnikę Warszawska na Wydziale Elektrycznym.
Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Spółki COMP S.A. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą również z powodzeniem pełni do dziś. Od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Elzab S.A. oraz Enigma SOI Sp. z o.o. Od 2008 roku tę samą funkcję sprawuje w Big Vent S.A.
Wcześniej Pan Krzysztof Morawski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: M2Net (w latach 2011 – 2012), Safe Technologies S.A. (lata 2009 – 2011), Safe Computing Sp. z o.o. (lata 2009 – 2013) i Pacomp Sp. z o.o. (lata 2007 – 2011). W COMP S.A. pracuje natomiast nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy, którym jest do chwili obecnej. Wcześniej, w latach 1991 – 1996, pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp i Polskich Zakładach Lotniczych.

Jarosław Wilk życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Wilk ma 44 lata. Posiada wykształcenie wyższe - w roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Jarosław Wilk od 20 lat związany jest z rynkiem fiskalnym w Polsce, a przez ostatnie 11 lat z Grupą Kapitałową COMP. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w OPTIMUS IC gdzie kolejno pracował, jako handlowiec, przedstawiciel handlowy i kierownik działu handlowego.
W latach 1998 - 2001 pracował w OPTIMUS SA na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Od roku 2001 pracował w OPTIMUS IC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2005-2011 pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu NOVITUS SA. pełniąc również funkcję Członka Zarządu. Od 2012 do czerwca 2016 Jarosław Wilk pracował w ELZAB SA na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Ponadto w latach 1999 – 2001 Jarosław Wilk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS IC. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Insoft. Funkcję członka Rady Nadzorczej Insoft pełni ponownie od 2014 roku.

Andrzej Wawer życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Wawer w roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz w 1998 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 r. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Od 2009 roku Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie od 2012 roku pełni również funkcje Członka Rad Nadzorczych w Elzab S.A. i PayTel S.A. W latach 2010 – 2014 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o., a w latach 2010 – 2013 także Cryptotech Sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., a w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Wcześniej, w okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W latach 1997 – 2002 związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. Finansowo - Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Do tego czasu Andrzej Wawer realizował się zawodowo, wykorzystując swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 - 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

Grzegorz Należyty życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz programu Executive MBA. Od wielu lat jest związany z Siemensem. W latach 2000-2005 pracował w obszarze technologii oraz rozwiązań IT dla branży Siemens Business Services i odpowiadał za sprzedaż usług związanych z outsourcingiem oraz rozwiązań IT. Pracując w polskim oddziale Microsoft odpowiadał za sprzedaż rozwiązań do klientów w sektorze Finansowym.
Następnie w latach 2005-2012 zdecydował się związać swoją drogę zawodową i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym, pracując w Siemens Sp. z o.o. oraz w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. Odpowiadał za rozwój sprzedaży w zakresie usług Managed Services w regionie zachodniej i południowej Europy, był Account Managerem odpowiedzialnym za współpracę z T-Mobile w Polsce, Słowacji i Czechach. Następnie kierował działaniami Nokii Siemens Networks w ramach współpracy z klientami w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a potem odpowiadał za sprzedaż rozwiązań biznesowych do klientów w Europie Zachodniej.

W 2012 roku podjął kolejne wyzwanie i dołączył do Siemensa Sp. z o.o., gdzie w sektorze Energy pełni funkcję dyrektora zarządzającego grupy branż Power Generation. Od 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Paytel S.A.

Jacek Pulwarski życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Pulwarski ma wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Warszawskiej, w Instytucie Organizacji Zarządzania, specjalizacja: systemy informacyjne zarządzania. Uzyskał również tytuł doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych „Pieniądz i bankowość”, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz szeregu innych specjalistycznych szkoleń i kursów.
Pan Jacek Pulwarski kolejno pracował:
2012- obecnie – ogólnokrajowy koordynator ECDL
2010 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Elzab S.A.
2009 – 2011 Polska Agencja Prasowa S.A., Dyrektor Biura Techniki i Systemów Informatycznych
2007 – 2009 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” S.A., Dyrektor Biura (następnie Szef Służby) Informatyki i Telekomunikacji
2008 – 2009 ACS S.A. , Członek Rady Nadzorczej
2007 CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) sp. z o.o., Dyrektor Konsultingu dla CIO
2003 – 2005 IBM Polska Sp. z o.o., Kierownik Sprzedaży ITS ds. Sektroa Finansowego, Główny Konsultant
2003 KREDYTBANK S.A. (Grupa KBC), Ekspert IT
1997 – 2002 PKO BP S.A., Dyrektor Departamentu Informatyki
1997 – 2010 CSS S.A., COMP S.A., Członek Rady Nadzorczej
1997 RAIFFEISEN – CENTROBANK S.A., Dyrektor Biura Organizacji i Wdrażania Technologii Informacyjnych
1994 – 1997 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor Biura, Zastępca Dyrektora Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji
1992 – 1994 COPACT Sp. z o.o., Dyrektor Centrum Technik Sieciowych
1989 – 1992 Centrum Szkoleniowe Novell w Polsce Sp. z o.o., Dyrektor
1977 – 1992 Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Główny Specjalista, Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki.


ZARZĄD ZUK ELZAB S.A.

Krzysztof Urbanowicz życiorys
Prezes Zarządu

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu.
Ukończył również studia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej(wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelhoyskole, specjalizacja zarządzanie biznesem (MBA) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień – MBA). Ponadto był absolwentem studiów AMP na University of Navara IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Insead i St. Gallen.

Pan Krzysztof Urbanowicz pracował kolejno w:
od 2015- COMP S.A. - Wiceprezes Zarządu
od 2011 do 2015 - ZUK „ELZAB” S.A. – Prezes Zarządu
od 2011 do 2016- MICRA METRIPOND Kft, Węgry - Przewodniczący Rady Nadzorczej
od 2011- ELZAB SOFT Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do chwili obecnej)
2011- NOVITUS S.A. - Członek Zarządu
2010- ZUK „ ELZAB” S.A. – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
2009- UNIPETROL S.A., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający
2006–2007 URSA CEE, Środkowo – Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach – Dyrektor Zarządzający
2005–2007 URSA Nordic AB, Sztokholm, Dyrektor Zarządzający
2003–2007 URSA Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2001–2003 PZU S.A., Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód
1999–2001 VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Prezes, Dyrektor Zarządzający
1997–1999 SHELL International Petroleum Company, UK, Senior Management Consultant
1993–1996 SHELL Gas Polska, Dyrektor Sprzedaży i marketingu na kraj, rynek butli

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Pan Krzysztof Urbanowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jerzy Popławski życiorys
Wiceprezes Zarządu

Pan Jerzy Popławski ma wykształcenie wyższe uzyskane w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, na Wydziale Ekonomiki Bankowości i Ubezpieczeń. Jest absolwentem Bournemouth University, na którym uzyskał dyplom Master of Arts In Financial Services. Odbył również studia doktoranckie w zakresie Metodologii badań w Naukach Ekonomicznych w Instytucie Finansów. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń i kursów.

Pan Jerzy Popławski kolejno pracował:
 • od 2012 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu spółki ELZAB S.A.
 • od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki MICRA METRIPOND Kft.
 • od 2012 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu spółki PayTel S.A.
 • w latach 2006-2012 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym w spółce Impexmetal S.A.,
 • w roku 2007 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem Finansowym w spółce Aluminium Konin – Impexmetal S.A.,
 • w latach 2006-2010 pracował, jako Dyrektor Biura ds. Polityki Finansowej i Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowa Boryszew – Impexmetal,
 • w latach 2003-2004 pracował w spółce Naturio Foods S.A. & Jasan, jako Członek Grupy, Dyrektor Finansowy Zakładów Mięsnych DUDA S.A.,
 • w roku 2000 współpracował z Polską Izbą Paliw Płynnych,
 • w latach od 2000-2002 był Analitykiem finansowym Mazowieckiego Towarzystwa Kapitałowego S.A.,
 • w latach 1998-2000 pracował, jako Specjalista Zespołu Nadzoru Rynku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych,
 • w 1997 odbył praktykę w angielskiej firmie maklerskiej Stirling Hendry & Co. (Glasgow)

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Popławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Jerzy Popławski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Zbigniew Stanasiuk życiorys
Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył, w trybie indywidualnego toku nauczania w zakresie chemii kwantowej i matematyki, Wydział Chemiczno-Matematyczny Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach.
 • od 2011 do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu spółki ELZAB S.A.,
 • w latach 1994-2011 był Wiceprezesem Zarządu spółki NOVITUS S.A. (wcześniej OPTIMUS IC S.A.),
 • w latach 1992-1996 roku był Dyrektorem Handlowym w spółce Inter Commerce for Shops Sp. z o.o.,
 • w latach 1981-1989 był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Następnie pracował, jako handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego „Polcotex” Sp. z o.o. oraz Inter Commerce Sp. z o.o.
Według złożonego oświadczenia, Pan Zbigniew Stanasiuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Zbigniew Stanasiuk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Krupa życiorys
Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie na Wydziale Techniki Rolniczej. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności Handel Międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studia Menedżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Od 2013 roku do chwili obecnej Pan Janusz Krupa jest Dyrektorem ds. Logistyki oraz Dyrektorem Oddziału COMP SA w Nowym Sączu, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży.
 • Od 2012 pełni również funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki MICRA METRIPOND Kft.
 • Od 2011 do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu Spółki ELZAB S.A.
 • W 1999 roku do 2005 roku był Dyrektorem ds. Logistyki w spółce OPTIMUS IC S.A., która w 2005 roku zmieniła nazwę na NOVITUS S.A.
 • W latach 1998 – 1999, również w OPTIMUS IC S.A. był Kierownikiem Działu Zakupów.
 • W latach 1995 – 1998 zajmował stanowisko Managera ds. Logistyki w OPTIMUS IC S.A.
Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Krupa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Dyrektora Oddziału COMP SA w Nowym Sączu – spółki, do której grupy kapitałowej należą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., nie uczestniczy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Janusz Krupa nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.