Raporty roczne


» Raport roczny za 2014 rok (1,9 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (2 MB)


» Raport roczny za 2013 rok (2,8 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (2,9 MB)


» Raport roczny za 2012 rok (2,9 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok (2,8 MB)


» Raport roczny za 2011 rok (2,64 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (2,8 MB)


» Raport roczny za 2010 rok (6,8 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok (7,55 MB)


» Raport roczny za 2009 rok (1,41 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok (1,28 MB)


» Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok po korekcie (4,5 MB)
» Raport roczny za 2008 rok (1,29 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok (1,25 MB)


» Raport roczny za 2007 rok (1,12 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok (1,24 MB)


» Raport roczny za 2006 rok (6,72 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok (1,79 MB)


» Raport roczny za 2005 rok (6,65 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok (2,87 MB)


» Raport roczny za 2004 rok (7,45 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok (8,83 MB)


» Raport roczny za 2003 rok (568 KB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2003 rok (525 KB)


» Raport roczny za 2002 rok (1,38 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2002 rok (1,22 MB)


» Raport roczny za 2001 rok (1,04 MB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2001 rok (1,19 MB)


» Raport roczny za 2000 rok (729 KB)
» Skonsolidowany raport roczny za 2000 rok (743 KB)


» Raport roczny za 1999 rok (293 KB)
» Skonsolidowany raport roczny za 1999 rok (380 KB)