Pismo Prezesa Zarządu Spółki ELZAB S.A. do Akcjonariuszy
31.12.2021 r.
Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności oraz wyniku Grupy ELZAB 2021 rok.
Miniony rok był dla Grupy ELZAB bardzo wymagającym okresem. Grupa ELZAB zaczynała 2021 rok
z planami rekordowej sprzedaży na rynek krajowy. Pierwsze półrocze 2021 roku upłynęło pod znakiem
bardzo wysokiego popytu na urządzenia fiskalne online. Wysoki popyt zbiegł się z globalnymi
problemami na wszystkich odcinkach międzynarodowych łańcuchów dostaw. Pomimo
niesprzyjających okoliczności Grupa ELZAB wykorzystała szanse rynkowe dostarczając wszystkie
zamówienia i zrealizowała w całym 2021 roku bardzo dobre wyniki finansowe.
Grupa ELZAB poza podstawową działalnością prowadzi projekty w zakresie nowych technologii
i zastosowania dotychczasowych w nowych obszarach działalności. Rozwój podstawowej oferty
to oczywiście urządzenia fiskalne oraz urządzenia peryferyjne dla branż prowadzących sprzedaż
detaliczną. W szczególności skupiamy się na dodatkowych funkcjonalnościach i rozwijaniu usług
towarzyszących urządzeniom fiskalnym zainstalowanym w punktach sprzedaży detalicznej. Pracujemy
nad naszą ofertą z myślą o tym, aby urządzenie fiskalne stało się wraz z centralnym systemem hubem
produktowo-usługowym. Kasy fiskalne online oferują szeroki wachlarz możliwości ich wykorzystania
i w tym kierunku Elzab będzie zmierzał poprzez m.in. implementację funkcji umożliwiacych obsłu
płatności elektronicznych. Na kasach fiskalnych online w 2022 roku będzie możliwość akceptacji
dowolnej metody płatności, tj. m.in. płatności BLIKiem, kartą płatniczą, przelewem natychmiastowym,
kryptowalutami lub produktami BNPL (buy now pay later).
W dalszym ciągu kontynuujemy prace zmierzające do zaistnienia i zagospodarowania części rynku
urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych w sektorze komercyjnym jak i w sektorze
prywatnym. W 2021 roku zakończyliśmy certyfikację trzech urządzeń i zaczęliśmy je aktywnie
oferować na rynku polskim oraz na niektórych rynkach eksportowych. Spodziewamy się, że
elektromobilność może być w nadchodzących okresach ważnym elementem w procesie uniezależniania
się Europy
od rosyjskiej ropy naftowej, co skutkować dzie rosnącym popytem także na urządzenia
zaprojektowane i produkowane przez Elzab.
Naszą ambicją jest stały wzrost wartości Grupy ELZAB, który chcemy osiągać poprzez koncentrację
na własnych, zaawansowanych produktach i rozwoju w oparciu o nowatorskie rozwiązania. W Grupie
ELZAB stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii obserwując
rynkowe trendy i reagując na potrzeby naszych klientów na rynku krajowym jak i na rynkach
zagranicznych.
W imieniu Zarządu ELZAB S.A. pragnę podziękow wszystkim pracownikom za pracę na rzecz
umacniania pozycji rynkowej oraz wygenerowane wyniki finansowe. Dziękuję również Inwestorom
za zaufanie i wsparcie oraz pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby umacniać swoją
pozycję rynkową, poprawiać wyniki finansowe i budować zaufanie w kolejnych latach. Jednocześnie
dziękuję naszym Klientom, którzy stale motywują nas do ciągłego rozwoju i poszukiwania rozwiązań
biznesowych korzystnych zarówno dla nich samych, jak i dla nas.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu ELZAB S.A
Bartosz Panek