Pismo Prezesa Zarządu Spółki ELZAB S.A. do Akcjonariuszy
31.12.2022 r.
Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności oraz wyniku ELZAB S.A. w 2022 roku.
Po rekordowym 2021 roku zaczynaliśmy 2022 rok z ambitnymi planami umacniania pozycji rynkowej
Spółki Elzab S.A. poprzez dalszą poprawę efektywności sieci dystrybucji oraz wprowadzanie nowych
produktów adresujących dodatkowe potrzeby naszych Klientów. Wydarzenia za naszą wschodnią
granicą i zbrojny atak na Ukrainę spowodował, że część naszych planów musiała uleć rewizji. Rosnące
koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez naszych Klientów wyhamowały skłonność
przedsiębiorców do rozwoju i inwestycji, co wprost przełożyło się na globalny spadek sprzedaży w
branży urządzeń fiskalnych. Utrzymaliśmy nasz udział rynkowy, ale całość rynku była mniejsza od
naszych prognoz. Pomimo spadającego popytu nasze urządzenia pojawiły się w kolejnych sieciach
handlowych z uwzględnieniem jednego z liderów rynku sprzedaży detalicznej.
W 2022 roku przeprowadziliśmy optymalizację kosztów stałych oraz procesów biznesowych, aby być
lepiej przygotowanym do przypuszczalnie wymagających kolejnych okresów. Znaczne zmniejszenie
kosztów stałych oraz outsourcing procesów produkcyjnych powodują, że mamy więkselastyczność
w reagowaniu na gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym. Zarówno w obszarze konkurencji, jak i w
wyniku zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym.
W dalszym ciągu naszą podstawową działalnością projekty w zakresie nowych technologii i
zastosowania dotychczasowych w nowych obszarach działalności. Rozwój podstawowej oferty to
urządzenia fiskalne oraz urządzenia peryferyjne dla branż prowadzących sprzedaż detaliczną. W
szczególności skupiamy się na dodatkowych funkcjonalnościach i rozwijaniu usług komplementarnych
urządzeniom fiskalnym zainstalowanym w punktach sprzedaży detalicznej. Dlatego w 2022 roku wraz
z partnerem biznesowym uruchomiliśmy platformę księgowości online zintegrowaną ze wszystkimi
urządzeniami Elzab online. Ponadto uruchomiliśmy wybrane metody płatności realizowane
bezpośrednio na kasach fiskalnych online a pełna komercjalizacja planowana jest w 2023 roku. Kolejne
funkcje dostępne na urządzeniach fiskalnych online konsekwencją przyjętej strategii traktującej
urządzenie fiskalne jako element ekosystemu produktowo-usługowego. Niezmiennie dążymy do
wzrostu udziału przychodów powtarzalnych w strukturze przychodów w ujęciu globalnym, co
umożliwia nam oferowanie usług w ekosystemie kas fiskalnych online.
Analitycy Goldman Sachs prognozują, że do 2035 r. ponad połowa sprzedawanych na świecie
samochodów będzie elektryczna. Dlatego Spółka Elzab S.A. w dalszym ciągu kontynuuje prace
zmierzające do zaistnienia i zagospodarowania części rynku urządzeń do ładowania samochodów
elektrycznych w sektorze komercyjnym jak i w sektorze prywatnym. Polski rynek ładowarek do
samochodów elektrycznych cechuje inna dynamika niż dynamika obserwowana na wybranych rynkach
europejskich. Z tego powodu oprócz rozwijania sieci sprzedaży na rynku krajowym aktywnie rozwijamy
sprzedaż na rynkach zagranicznych.
W imieniu Zarządu ZUK ELZAB S.A. pragnę podziękować wszystkim pracownikom za pracę na rzecz
umacniania pozycji rynkowej oraz rozwój Spółki. Dziękuję również Inwestorom za zaufanie i wsparcie
oraz pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby umacniać swoją pozycję rynkową, poprawiać
wyniki finansowe i budować zaufanie w kolejnych latach. Jednocześnie dziękuję naszym Klientom,
którzy stale motywują nas do ciągłego rozwoju i poszukiwania rozwiązań biznesowych korzystnych
zarówno dla nich samych, jak i dla nas.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu ELZAB S.A
Bartosz Panek