Porównywarka (0)
  • x Modem kasowy ELZAB Telekas Modem kasowy ELZAB Telekas Modem kasowy ELZAB Telekas, akcesoria Modem kasowy ELZAB Telekas

Modem kasowy ELZAB Telekas
Cena netto: 390.00 PLN
Indeks produktu
MOF00000
Gdzie kupić

Funkcjonalność
Modem kasowy ELZAB Telekas pozwala w szybki i wygodny sposób zapisywać i odczytywać dane "do" oraz "z" kas znajdujących się w innej, niż komputer z oprogramowaniem zarządzającym sprzedażą, lokalizacji. Połączenie modemowe składa się z modemu telefonicznego podłączonego do komputera PC, modemu kasowego ELZAB Telekas podłączonego do kas i linii telefonicznej.

Do modemu kasowego ELZAB Telekas można podłączyć bezpośrednio dwie kasy, a stosując dwa multipleksery 4xRS232 do ośmiu. Zastosowanie modemu kasowego pozwala na wykorzystanie istniejącej sieci telefonicznej zarówno do transmisji danych jak i prowadzenia rozmów telefonicznych.

Dzięki zabezpieczeniu hasłami osoby nieupoważnione nie mogą ani odczytywać ani modyfikować danych zawartych w kasie. Hasła mogą być przez użytkowników zdalnie zmieniane. Transmisja modemowa zabezpieczona jest przed błędami mogącymi wystąpić na łączach telefonicznych.

Użytkownik może odczytać dane o sprzedaży, zaktualizować bazę towarową, dokonać zmian cen w kasach itp. w takim zakresie jak w bezpośrednim połączeniu kasy z komputerem.

Dzięki łączu modemowemu możliwe jest również zdalne diagnozowanie kas. Zakres funkcjonalny jest zgodny z programem serwisowym, z wyłączeniem operacji wymagających ingerencji serwisanta w układy elektroniczne kasy. Przez łącze modemowe można odczytać tryb pracy modułu fiskalnego, stwierdzić niskie napięcie akumulatora w module fiskalnym, awarię kontrolera drukarki itp.

Użycie modemu kasowego obniża koszty rozbudowy infrastruktury informatycznej w firmie oraz ogranicza koszty instalacji systemów rozproszonych (wystarczy komputer PC z modemem w centrali oraz jeden modem kasowy dla każdego punktu sprzedaży).

Zastosowanie modemu kasowego powoduje zwiększenie niezawodności systemu przez eliminację komputerów PC z punktów sprzedaży, a także konieczność posiadania przeszkolonego personelu.

Aktualizacja danych nie zakłóca pracy kas, które komunikują się z programem zarządzającym w tle, bez przerywania sprzedaży na kasie.

Funkcje łącza modemowego można zaimplementować do wszystkich programów, które komunikując się z kasami ECR produkcji ELZAB S.A. korzystają z interfejsu plikowego.

Ilość kas możliwych do podłączenia:do 8 kas (poprzez dwa multipleksery 4xRS232)
Modem kasowy: Połączone elektrycznie i mechanicznie:
- analogowy modem telefoniczny,
- kontroler modemu
Panel przedni:Diody sygnalizujące stan pracy:
PRACA - sygnalizacja gotowości do pracy
MODEM - połączenie z odległym komputerem
KANAŁ 1-4 - wymiana informacji między kasą (kasami podłączonymi przez multiplekser) a modemem kasowym
KANAŁ 5-8 - wymiana informacji między kasą (kasami podłączonymi przez multiplekser) a modemem kasowym
RD - dane odbierane do modemu
TD - dane nadawane przez modem
CD - stan linii CD
OH - modem w stanie Off Hook
AA - załączony tryb automatycznej odpowiedzi
HS - tryb szybkiej transmisji
DTR - stan linii DTR
MR - gotowość do pracy
PW - zasilanie
PK - przycisk przejęcia linii przez modem lub przywrócenia fabrycznego hasła dostępu
Panel tylni:Gniazda:
KANAŁ 1-4 - podłączenie jednej kasy lub multipleksera z maksymalnie czterema kasami
KANAŁ 5-8 - podłączenie jednej kasy lub multipleksera z maksymalnie czterema kasami
PHONE - podłączenie telefonu
LINE - podłączenie linii telefonicznej
AC-IN - zasilanie modemu
ON/OFF - włącznik zasilania
Specyfikacja modemu:Asotel GVC R21 Vector plus, wykorzystywane protokoły: V.34, V.90/V.92, protokoły kompresji: MNP 5, V.42bis, V.44, protokoły korekcji błędów MNP 2, 3, 4 oraz V.42;
Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 220/9 V 9 VA
Waga:950 g
Wymiary:- wysokość 55 mm
- szerokość 125 mm
- głębokość 175 mm

Połączenie dwóch (do pięciu) kas z komputerem za pośrednictwem modemu kasowego (428 kB)
pobierz
Przykład połączenia komputera z kasą poprzez modem kasowy (254 kB)
pobierz
Instrukcja obsługi modemu kasowego (kod: MOF00000) (660 kB)
pobierz