Porównywarka (0)
  • x Program ELZAB MiniMAG - baza towarów Program ELZAB MiniMAG - baza towarów Program ELZAB MiniMAG - baza towarów Program ELZAB MiniMAG - baza towarów
  • x Program ELZAB MiniMAG - faktura Program ELZAB MiniMAG - faktura Program ELZAB MiniMAG - faktura Program ELZAB MiniMAG - faktura
  • x Program ELZAB MiniMAG - magazyn Program ELZAB MiniMAG - magazyn Program ELZAB MiniMAG - magazyn Program ELZAB MiniMAG - magazyn
  • x Program ELZAB MiniMAG Program ELZAB MiniMAG Program ELZAB MiniMAG Program ELZAB MiniMAG
  • x Program ELZAB MiniMAG - raport-alkoholowy Program ELZAB MiniMAG - raport-alkoholowy Program ELZAB MiniMAG - raport-alkoholowy Program ELZAB MiniMAG - raport-alkoholowy

ELZAB miniMAG jest programem, który pozwala zarządzać sprzedażą detaliczną na kasach.

Wersja podstawowa programu umożliwia:
1. Automatyczne wykrycie kas ELZAB podłączonych do komputera
2. Import, eksport i modyfikację bazy towarowej
3. Wystawianie faktur VAT (bez i z paragonem)
4. Usuwanie danych sprzedaży za dany okres
5. Formatowanie bazy danych
6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy danych
7. Tworzenie zapytań i eksport wyników poleceń SQL do pliku

Ponadto program pozwala na wygenerowanie następujących raportów:
1. Utarg dzienny
2. Utarg miesięczny
3. Bestsellery
4. Towary niechodliwe
5. Średni koszyk dzienny
6. Średni koszyk miesięczny
7. Dzienna ilość kupujących
8. Miesięczna ilość kupujących
9. Raport alkoholowy
10. Sprzedaż

Wersję podstawową można rozbudować o dodatkowe moduły.

Moduł magazynowy
Pozwala kontrolować przychód i rozchód towarów w oparciu o tworzone przez użytkownika magazyny. Ilość magazynów jest nieograniczona.
Program dokumentuje obrót magazynowy za pomocą bilansów otwarcia, przyjęć zewnętrznych, przesunięć między magazynami, zwrotów, rozchodów wewnętrznych i spisów z natury.

Moduł połączeń zdefiniowanych
Umożliwia definiowanie stałych parametrów połączeń z kasami, dzięki czemu program rozszerza obsługę połączeń przewodowych o połączenia zdalne (internetowe i modemowe), a dodatkowo przyspiesza połączenia przewodowe lokalne ze względu na możliwość pominięcia autodetekcji. Licencja roczna w wersji podstawowej pozwala zdefiniować do 5 kas, a w wersji rozszerzonej dowolną ilość kas.

Moduł JPK
Pozwala na wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego w formacie XML.

Moduł etykiet
Umożliwia wydruk etykiet cenowych z kodem kreskowym dla towarów z baz towarowych programu miniMAG.

Moduł marża
Pozwala wybrać schemat liczenia marży (w stu lub od sta) i kontrolować sprzedaż na założonym poziomie marży.

Autodetekcja kasy i odczyt jej bazy (3,62 MB)
pobierz
Aktualizacja bazy towarowej na kasie (4,9 MB)
pobierz
Edycja baz towarowych (13,82 MB)
pobierz
Wystawianie faktury VAT (10,9 MB)
pobierz

Instrukcja użytkownika programu miniMAG (4,57 MB)
pobierz
miniMAG - zarządzanie kasami ELZAB z wykorzystaniem sieci rozległej WAN (520 kB)
pobierz
miniMAG - zarządzanie kasami ELZAB z wykorzystaniem sieci GSM (269 kB)
pobierz
miniMAG - odczyty sprzedaży z kas ELZAB z wykorzystaniem serwera kasowego (332 kB)
pobierzPROGRAMY
Instalator programu miniMAG (62 MB)
pobierz