Kategorie
02.01.2020
„ELZAB S.A. informuje, że od dnia 2020-01-02 Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna będzie pełnić zadania animatora rynku dla nw. instrumentów finansowych:

Emitent: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna
(Nazwa: ELZAB, ISIN: PLELZAB00010, Rynek: Regulowany)”


20.12.2019
W dniu 20.12.2019 r. Spółka ELZAB zbyła 7.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Elzab Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Elzab 1 na rzecz Spółki B2B Soft s.r.o z siedzibą w Czeskim Cieszynie adres: Hlavni triada 87/2, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, pod numerem 80759, Regon 08771961.
Na dzień 02.01.2020 r. Spółka ELZAB S.A. nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Elzab Soft Sp. z o.o.

19.12.2019
W dniu 19.12.2019 r. Spółka ELZAB zbyła 2 udziały w kapitale zakładowym Spółki INKUBATOR B+R Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Elzab 1, na rzecz Spółki SWP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mariackiej 7/5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000626587.
Na dzień 02.01.2020 r. Spółka ELZAB S.A. nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Inkubator B+R Sp. z o.o.