Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 31/2014
Korekta - nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy (87,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 30/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy (85,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 29/2014
Zawarcie znaczącej umowy (81,5 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 28/2014
Zawarcie znaczącej umowy (77,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 27/2014
Zawarcie znaczącej umowy (79,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 26/2014
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (76,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 25/2014
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (76,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 24/2014
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (76,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 23/2014
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (76,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 22/2014
Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki „ELZAB” S.A. (79,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 21/2014
Zawarcie znaczącej umowy (81,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 20/2014
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (77,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 19/2014
Przeznaczenie zysku za rok 2013 (77,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 18/2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB w dniu 30 czerwca 2014 r. (379 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 17/2014
Wybór Zarządu Spółki ELZAB na kolejna kadencję (510 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 16/2014
Zawarcie znaczącej umowy (81,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 15/2014
Zawarcie umowy na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (81,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 14/2014
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (78,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 13/2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (86,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 12/2014
Wybór audytora (77,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 11/2014
Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski (82,5 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 10/2014
Zawarcie znaczącej umowy (83,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 9/2014
Zawarcie znaczącej umowy- korekta raportu 8/2014 (82,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 8/2014
Zawarcie znaczącej umowy (81,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 7/2014
Zawarcie znaczącej umowy (81,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 6/2014
Aneks do umowy z Bankiem Millennium (79,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 5/2014
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu (77,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 4/2014
Harmonogram raportów okresowych w 2014 (78 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 3/2014
Zawarcie znaczącej umowy (80,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 2/2014
Zawarcie znaczącej umowy (84,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2014
Zawarcie znaczącej umowy (83,6 kB)
pobierz