Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 26/2017
Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki „ELZAB” S.A. (81,5 kB)
pobierz
Raport bieżący 25/2017
Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki „ELZAB” S.A. (81,4 kB)
pobierz
Raport bieżący 24/2017
Zbycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A. (81,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 23/2017
Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (810 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 22/2017
Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (177 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 21/2017
Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (539 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 20/2017
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu (78,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 19/2017
Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (531 kB)
pobierz
Korekta raportu 17/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA (78,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 18/2017
Udzielenie Prokury (82,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 17/2017
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. (77,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 16/2017
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (76,5 kB)
pobierz
Zgoda na kandydowanie do RN, życiorys zawodowy Pana Jerzego Kotkowskiego
Załącznik do raportu nr 16/2017 (754 kB)
pobierz
Zgoda na kandydowanie do RN, życiorys zawodowy Pana Jacka Rodaka
Załącznik do raportu nr 16/2017 (602 kB)
pobierz
Zgoda na kandydowanie do RN, życiorys zawodowy Pana Kajetana Wojnicza
Załącznik do raportu nr 16/2017 (160 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 15/2017
Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2016 (76,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 14/2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A. (75,6 kB)
pobierz
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. w dniu 30 czerwca 2017
Załącznik do raportu nr 14/2017 (379 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 13/2017
Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję (76,8 kB)
pobierz
Życiorys zawodowy Pana Jerzego Popławskiego
Załącznik do raportu nr 13/2017 (207 kB)
pobierz
Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Urbanowicza
Załącznik do raportu nr 13/2017 (129 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 12/2017
Rezygnacja członka Zarządu Spółki ELZAB S.A (75,6 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 11/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (74,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 10/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (74,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 9/2017
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (76,3 kB)
pobierz
CV Jerzy Kotkowski
Załącznik do raportu nr 9/2017 (342 kB)
pobierz
Zgoda na kandydowanie do RN
Załącznik do raportu nr 9/2017 (419 kB)
pobierz
Treść zgłoszenia
Załącznik do raportu nr 9/2017 (756 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 8/2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELZAB (108 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 7/2017
Opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku (76,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 6/2017
Wybór biegłego rewidenta (76,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 5/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (74,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 4/2017
Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji (80,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 3/2017
Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 (78,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 2/2017
Korekta numeracji raportów bieżących (75,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2017
Harmonogram raportów okresowych w 2017 roku (78,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2017
Umowa licencji (77,7 kB)
pobierz