Kategorie

Raport bieżący 12/2020
Odwołanie Prokury (288 kB)
pobierz
Raport bieżący 11/2020
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020 r. (288 kB)
pobierz
Raport bieżący 10/2020
Uchwały podjęte przez WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020 (1,4 MB)
pobierz
Raport bieżący 9/2020
Powołanie Zarządu na następną kadencję (630 kB)
pobierz
Raport bieżący 8/2020
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (292 kB)
pobierz
Raport bieżący 7/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA (298 kB)
pobierz
Raport bieżący 6/2020
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 5/2020
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku (287 kB)
pobierz
Raport bieżący 4/2020
Wybór Audytora (292 kB)
pobierz
Raport bieżący 3/2020
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (110 kB)
pobierz
Raport bieżący 2/2020
Harmonogram raportów okresowych w 2020 r (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 1/2020
Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej (287 kB)
pobierz