Kategorie
Kupując urządzenie fiskalne ONLINE READY, otrzymali Państwo zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów, po wejściu w życie aktów prawnych regulujących kwestie kas fiskalnych ONLINE.

Od 01.05.2019 roku w naszej ofercie znalazły się urządzenia ONLINE. Wobec tego kasy zakupione w ramach akcji ONLINE READY można już zgłaszać do modernizacji do wersji ONLINE. W naszym imieniu proces modernizacji poprowadzi dla Państwa Autoryzowany Partner Handlowy ELZAB.Gdzie znajdę Autoryzowanego Partnera, który pomoże sprawnie przejść przez proces modernizacji kasy fiskalnej?

Dane Autoryzowanego Partnera, który zainstalował kasę ONLINE READY, na której Państwo pracują, znajdują się w Książce Kasy Rejestrującej. ELZAB udostępnił dla Autoryzowanych Partnerów narzędzie informatyczne pozwalające zarezerwować datę modernizacji Państwa urządzenia.

Jak będzie przebiegał proces?

  1. Aby zgłosić urządzenie do modernizacji z wersji ONLINE READY do wersji ONLINE, należy skontaktować się z prowadzącym opiekę serwisową nad kasą - Autoryzowanym Partnerem, w celu:
    a. ustalenia dogodnej daty do deinstalacji kasy/drukarki z miejsca użytkowania,
    b. wyrejestrowania aktualnie pracującego urządzenia z ewidencji Urzędu Skarbowego (Autoryzowany Partner przeprowadzi odczyt pamięci fiskalnej).
  2. Po wyrejestrowaniu urządzenia Autoryzowany Partner Handlowy odkupi urządzenie zgłoszone do modernizacji.
  3. ELZAB zmodernizuje urządzenie i odeśle do Autoryzowanego Partnera Handlowego w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia.
  4. Autoryzowany Partner Handlowy ponownie zainstaluje urządzenie i dokona jego fiskalizacji.Do kiedy mogę zgłosić kasę do modernizacji do wersji ONLINE?

Wykonanie technicznej modernizacji kas „ONLINE READY” zostanie wykonane w wybranym przez Właściciela urządzenia terminie, nie później niż do – 31 grudnia 2020 r.


Jaki jest koszt modernizacji urządzenia do wersji ONLINE?

Koszt wykonania modernizacji urządzenia ONLINE READY do wersji ONLINE wynosi 200 zł netto. Kwota zostanie powiększona o podatek VAT.
Cena nie zawiera dodatkowych usług świadczonych przez Partnera Serwisowego jak np. odczyt pamięci fiskalnej przed modernizacją, transport czy ponowna fiskalizacja.

Zachęcamy do planowania procesu modernizacji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Nasi Autoryzowani Partnerzy Handlowi udzielą Państwu wsparcia i odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące programu modernizacji.