Kasy fiskalne online – vademecum

Podziel się wpisem z innymi:
kasy fiskalne online

15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego uchwalono nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy 3 kwietnia 2019 r. Tym samym został wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Ustawa obowiązuje od 1 maja 2019 r. Jak działają kasy online i kiedy pojawią się w sprzedaży? Jakie branże będą musiały zaopatrzyć się w kasy fiskalne online? Czy będzie możliwość odliczenia ulgi na kasę online? Na wszystkie pytania odpowiadamy w naszym vademecum!

Co to są kasy fiskalne online? Jak działają?

Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany
i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

A czym kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych kas?

 • Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Kasy online będą miały aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
 • Każda kasa fiskalna online będzie współpracuje z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że urządzenie współpracuje z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play). 
 • Na etapie uruchomienia kasy online (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa online będzie przekazywać dane o sprzedaży.

Czy muszę mieć kasę online, czyli – kiedy pojawią się kasy online i dla kogo?

WAŻNE

W związku z epidemią koronawirusa terminy obowiązkowego stosowania kas online uległy zmianie. Ministerstwo Finansów podpisało stosowne rozporządzenie. I tak kasy online obowiązują od:

 • 1 stycznia 2021 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
 • 1 lipca 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Czy dostanę ulgę na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online. Należy pamiętać, że aby uzyskać zwrot na kasę fiskalną online, trzeba ją zakupić w obowiązkowym terminie wskazanym w ustawie. Zwrot nie przysługuje na urządzenia z papierową i elektroniczną kopią paragonów. Przeczytaj więcej o uldze na zakup kasy online w naszym artykule Zwrot na kasę fiskalną nie dotyczy każdego!

 

Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie jest to możliwe – podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

Dodatkowe informacje o kasach fiskalnych online
 • Czy kasy bez funkcji online mogą być kasami rezerwowymi?

Jeśli jesteś zobligowany do posiadania kasy online, kasą rezerwową również musi być kasa fiskalna online. Natomiast jeśli nie jesteś objęty obowiązkiem posiadania kasy online, twoją kasą rezerwową może być kasa fiskalna z elektroniczną kopią paragonu.

 • Jak będzie się odbywać fiskalizacja kasy online?

Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione. Więcej w naszym artykule Zasady prowadzenia ewidencji na kasach online.

 • Co będzie rejestrowała w pamięci kasa online?

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co ważne dla nabywców towarów i usług, dane będą anonimowe –  będzie to elektroniczny zapis paragonów bez informacji dotyczących konsumenta.

 • Czy kasa online będzie drukowała paragony papierowe?

Tak, kasa fiskalna online będzie drukowała paragony papierowe. W tym przypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w formie papierowej jest dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu przez klienta. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku. 

 • Jakie są kary za brak stosowania kas online?

Zgodnie z art. 111 ust. 2 znowelizowanej ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej, organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Wynosi ono 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Jeśli więc nie ewidencjonujesz sprzedaży towarów lub usług na kasie fiskalnej, a powinieneś, odpowiednie organy nałożą na Ciebie dodatkowy podatek VAT. Ma on wymiar 30% liczonych od należnego podatku.

Sankcje dotyczące braku kasy fiskalnej określa też Kodeks karny skarbowy. Znajduje się w nim zapis, mówiący o karze 240 stawek dziennych dla przedsiębiorców, którzy wbrew obowiązkowi nie prowadzą księgi. Księgę rozumiemy tu jako urządzenie ewidencyjne (kasę fiskalną), do którego posiadania zobowiązuje ustawa.

Dodatkowo podatnik, który nie zakupi kasy online w obowiązkowym terminie traci prawo do ulgi na jej zakup.

Kara pieniężna za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy wynosi 300 zł.

 • Jakie stawki VAT obowiązują po 1 maja 2019 r.? 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, kopia papierowa i kopia elektroniczna) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

W kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany stawek VAT na powyższą kolejność najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o urządzeniach online? Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem ELZAB.

Poznaj naszą ofertę urządzeń online!

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: