Kategorie
Skład Grupy ELZAB

Grupa ELZAB składa się z następujących podmiotów:
  • ELZAB S.A. – podmiot dominujący,
  • ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział ELZAB S.A – 90% w kapitale Spółki i na WZ. Pozostałą część udziałów posiada MONEA V Sp. z o.o.,
  • ELZAB HELLAS AE (spółka akcyjna) – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. –100% w kapitale Spółki i na WZ,
  • COMP CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony, wyceniany metodą praw własności, udział ELZAB S.A. – 41,11% w kapitale Spółki i na WZ. Pozostałą część udziałów posiada COMP S.A., podmiot dominujący w stosunku do ELZAB S.A..

Skład Grupy ELZAB


W skład Grupy ELZAB wchodzą wyłącznie Spółki prowadzące działalność związaną z branżą, w której działa ELZAB S.A.

Spółka Comp Centrum Innowacji jest częścią grupy kapitałowej COMP, pioniera w zakresie bezpieczeństwa IT na polskim rynku oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Grupa Kapitałowa COMP jest również liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym rozwiązań fiskalnych oferowanych pod markami Novitus i ELZAB S.A. Comp Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach Grupy Kapitałowej COMP. Comp Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez Grupę COMP. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów i usług dla całej grupy kapitałowej, w tym także dla ELZAB S.A.

ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o.
Spółka ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. jest spółką doradczą.

ELZAB HELLAS A.E.
Spółka ELZAB HELLAS AE to dystrybutor urządzeń fiskalnych ELZAB S.A. na rynku greckim.