Kategorie
Innowacyjna Gospodarka ELZAB S.A. - beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka EFRR


Firma ELZAB S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z którego otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Numer wniosku POIG.01.04.00-24-275/13

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego stanowiska sprzedaży detalicznej – kasy rejestrującej.
Projekt obejmuje również modelową funkcjonalność noszącą cechy innowacyjności związaną z nowymi usługami i wartościami, dostarczoną w formie prototypu, protokołów, programów i elementów współpracujących.

» Oficjalny portal Unii Europejskiej

» Program Innowacyjna Gospodarka

» Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju