Kategorie
RADA NADZORCZA ELZAB S.A.

Grzegorz Należyty życiorys
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz programu Executive MBA. Od wielu lat jest związany z Siemensem. W latach 2000-2005 pracował w obszarze technologii oraz rozwiązań IT dla branży Siemens Business Services i odpowiadał za sprzedaż usług związanych z outsourcingiem oraz rozwiązań IT. Pracując w polskim oddziale Microsoft odpowiadał za sprzedaż rozwiązań do klientów w sektorze Finansowym.
Następnie w latach 2005-2012 zdecydował się związać swoją drogę zawodową i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym, pracując w Siemens Sp. z o.o. oraz w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. Odpowiadał za rozwój sprzedaży w zakresie usług Managed Services w regionie zachodniej i południowej Europy, był Account Managerem odpowiedzialnym za współpracę z T-Mobile w Polsce, Słowacji i Czechach. Następnie kierował działaniami Nokii Siemens Networks w ramach współpracy z klientami w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a potem odpowiadał za sprzedaż rozwiązań biznesowych do klientów w Europie Zachodniej.

W 2012 roku podjął kolejne wyzwanie i dołączył do Siemensa Sp. z o.o., gdzie w sektorze Energy pełni funkcję dyrektora zarządzającego grupy branż Power Generation. Od 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Paytel S.A.

Jarosław Wilk życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Wilk ma 44 lata. Posiada wykształcenie wyższe - w roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Jarosław Wilk od 20 lat związany jest z rynkiem fiskalnym w Polsce, a przez ostatnie 11 lat z Grupą Kapitałową COMP. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w OPTIMUS IC gdzie kolejno pracował, jako handlowiec, przedstawiciel handlowy i kierownik działu handlowego.
W latach 1998 - 2001 pracował w OPTIMUS SA na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Od roku 2001 pracował w OPTIMUS IC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2005-2011 pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu NOVITUS SA. pełniąc również funkcję Członka Zarządu. Od 2012 do czerwca 2016 Jarosław Wilk pracował w ELZAB SA na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Ponadto w latach 1999 – 2001 Jarosław Wilk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS IC. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Insoft. Funkcję członka Rady Nadzorczej Insoft pełni ponownie od 2014 roku.

Andrzej Wawer życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Wawer w roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz w 1998 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 r. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Od 2009 roku Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie od 2012 roku pełni również funkcje Członka Rad Nadzorczych w Elzab S.A. i PayTel S.A. W latach 2010 – 2014 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o., a w latach 2010 – 2013 także Cryptotech Sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., a w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Wcześniej, w okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W latach 1997 – 2002 związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. Finansowo - Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Do tego czasu Andrzej Wawer realizował się zawodowo, wykorzystując swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 - 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

Jerzy Kotkowski życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menedżerskim i licencjonowany doradca inwestycyjny. Karierę zawodową rozpoczął w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 1999-2000 Doradca Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa, skąd przeszedł do PKO BP S.A. na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji. W latach 2002-2005 zajmował kolejno stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o., Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A., a także Wiceprezesa Zarządu Huty Szkła Gospodarczego Irena S.A. i Huty Szkła Kryształowego Violetta S.A., w której zarządzał zarówno finansami, jak i procesami restrukturyzacyjnymi. Stanowisko Członka Zarządu zajmował później także w spółce Barista Sp. z o.o., prowadzącej restauracje Hard Rock Cafe w Warszawie i Krakowie. Od 2005 do 2012 r. Prezes Zarządu VIS Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie grupą kapitałową o aktywach o wartości 300 mln PLN, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, a także inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem papierów wartościowych na rynku publicznym. W międzyczasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Od 2012 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o.o. z grupy PKP; od lutego 2015 r. był również Prezesem Zarządu Wars S.A., odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację firmy i wdrożenie programu naprawczo-oszczędnościowego. Ponadto jest Wiceprezesem Zarządu Semeko Aquasfera Sp. z.o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.. Od 15.12.2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki Polnord S.A. Od 01.07.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce ELZAB S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Kotkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Pan Jerzy Kotkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Morawski życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Morawski ukończył Politechnikę Warszawska na Wydziale Elektrycznym.

Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Spółki COMP S.A. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą pełni do dziś.

Wcześniej Pan Krzysztof Morawski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: BigYent (w latach 2008-2014), M2Net SA (w latach 2011 -2012), SafeTechnologies S.A. (w latach 2009-2011), Safe Computing Sp. z o.o. (wiatach 2009 - 2013), Pacomp Sp. z o.o. (lata 2007 - 2011) i ŻUK Elzab SA (w latach 2015 - 2016).

W COMP SA. pracuje nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo Jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy, którym jest do chwili obecnej. Wcześniej, w latach 1991 - 1996, pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp i Polskich Zakładach Lotniczych.

Kajetan Wojnicz życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Kajetan Wojnicz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ukończył kursy „Corporate Accounting” na University of Calgary oraz „Financsial Accounting” na London School of Economics. Posiada licencję maklera. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej COMP. Jest również członkiem Rad Nadzorczych MNI S.A. (od 2011 roku), Berling S.A. (od 2010 roku) oraz ELZAB S.A. (od 2017 roku). Zajmuje się publicystyką, prowadząc stałe rubryki o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy”, „Sprawach Międzynarodowych” oraz pisząc komentarze dla „Parkietu”, „Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej”, „Nowej Europy” i innych tytułów. Komentuje bieżącą sytuację giełdową dla serwisu Reutera, Bloomberg News czy Warsaw Business Journal. Jest także autorem materiałów dla inwestorów publikowanych przez WGPW. Od 1999 roku pracuje na stanowisku dyrektora handlowego w Interplus Sp. z o.o. Pan Kajetan Wojnicz był członkiem Rad Nadzorczych spółek Plastbox S.A. (lata 2004 – 2006) i Relpol S.A. (lata 2003 – 2007). W 2000 roku pełnił funkcję konsultanta w BNP – Dresdner Bank. Wcześniej realizował się zawodowo w roli maklera – w 1998 roku jako makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raifferisen Capital & Investmen, a w latach 1996 – 1998 jako makler w Creditanstalt Bank. W okresie pomiędzy rokiem 1995 a 1996 był prezesem i dyrektorem finansowym w Discovery Travel LTD. Przed tą krótką zmianą branży pracował na stanowisku maklera analityka w Biurze Maklerskim PBR (w roku 1994), maklera giełdowego w Biurze Maklerskim WBK (lata 1992 – 1994) oraz maklera specjalisty w Biurze Maklerskim BPH (lata 1991 -1992).

Według złożonego oświadczenia Pan Kajetan Wojnicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Pan Kajetan Wojnicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


ZARZĄD ZUK ELZAB S.A.

Krzysztof Urbanowicz życiorys
Prezes Zarządu

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu.
Ukończył również studia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej(wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelhoyskole, specjalizacja zarządzanie biznesem (MBA) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień – MBA). Ponadto był absolwentem studiów AMP na University of Navara IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Insead i St. Gallen.

Pan Krzysztof Urbanowicz pracował kolejno w:
od 2015- COMP S.A. - Wiceprezes Zarządu
od 2011 do 2015 - ZUK „ELZAB” S.A. – Prezes Zarządu
od 2011 do 2016- MICRA METRIPOND Kft, Węgry - Przewodniczący Rady Nadzorczej
od 2011- ELZAB SOFT Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do chwili obecnej)
2011- NOVITUS S.A. - Członek Zarządu
2010- ZUK „ ELZAB” S.A. – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
2009- UNIPETROL S.A., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający
2006–2007 URSA CEE, Środkowo – Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach – Dyrektor Zarządzający
2005–2007 URSA Nordic AB, Sztokholm, Dyrektor Zarządzający
2003–2007 URSA Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2001–2003 PZU S.A., Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód
1999–2001 VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Prezes, Dyrektor Zarządzający
1997–1999 SHELL International Petroleum Company, UK, Senior Management Consultant
1993–1996 SHELL Gas Polska, Dyrektor Sprzedaży i marketingu na kraj, rynek butli

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Pan Krzysztof Urbanowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jerzy Popławski życiorys
Wiceprezes Zarządu

Pan Jerzy Popławski ma wykształcenie wyższe uzyskane w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, na Wydziale Ekonomiki Bankowości i Ubezpieczeń. Jest absolwentem Bournemouth University, na którym uzyskał dyplom Master of Arts In Financial Services. Odbył również studia doktoranckie w zakresie Metodologii badań w Naukach Ekonomicznych w Instytucie Finansów. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń i kursów.

Pan Jerzy Popławski kolejno pracował:
 • od 2012 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu spółki ELZAB S.A.
 • od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki MICRA METRIPOND Kft.
 • od 2012 do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu spółki PayTel S.A.
 • w latach 2006-2012 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Finansowym w spółce Impexmetal S.A.,
 • w roku 2007 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem Finansowym w spółce Aluminium Konin – Impexmetal S.A.,
 • w latach 2006-2010 pracował, jako Dyrektor Biura ds. Polityki Finansowej i Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowa Boryszew – Impexmetal,
 • w latach 2003-2004 pracował w spółce Naturio Foods S.A. & Jasan, jako Członek Grupy, Dyrektor Finansowy Zakładów Mięsnych DUDA S.A.,
 • w roku 2000 współpracował z Polską Izbą Paliw Płynnych,
 • w latach od 2000-2002 był Analitykiem finansowym Mazowieckiego Towarzystwa Kapitałowego S.A.,
 • w latach 1998-2000 pracował, jako Specjalista Zespołu Nadzoru Rynku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., Izba Rozrachunkowa Instrumentów Pochodnych,
 • w 1997 odbył praktykę w angielskiej firmie maklerskiej Stirling Hendry & Co. (Glasgow)

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Popławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Jerzy Popławski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.