Kategorie
RADA NADZORCZA ELZAB S.A.

Grzegorz Należyty życiorys
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. Od 30 czerwca 2016 roku zasiada W Radzie Nadzorczej Comp S.A. Jednocześnie od 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o./ zaś w okresie od kwietnia 2016 r. do maja 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o.. Od dnia 01.04.2022 pełni również funkcję Vice President na Eastern Europę. Z grupą Siemens jest związany od 2001 roku - w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemensa w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables. Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej. Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Należytego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Grzegorz Należyty nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Comp S.A. Pan Grzegorz Należyty nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Wilk życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Wilk w roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jarosław Wilk od 1996 r. związany jest z rynkiem fiskalnym w Polsce, a od 2005 r. z Grupą Kapitałową COMP. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w OPTIMUS IC gdzie kolejno pracował, jako handlowiec, przedstawiciel handlowy i kierownik działu handlowego. W latach 1998 - 2001 pracował w OPTIMUS SA na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Od roku 2001 pracował w OPTIMUS IC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2005-2011 pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu NOVITUS SA. pełniąc również funkcję Członka Zarządu. Od 2012 do czerwca 2016 Jarosław Wilk pracował w ELZAB SA na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Ponadto w latach 1999 – 2001 Jarosław Wilk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS IC. Jarosław Wilk od czerwca 2017 roku jest też Członkiem Rady Nadzorczej w spółce MICRA-METRIPOND Kft. W okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Insoft. Funkcję członka Rady Nadzorczej Insoft pełni ponownie od 2014 roku.

Działalność wykonywana przez Pana Jarosława Wilka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jarosław Wilk nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A. w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka rady nadzorczej Insoft sp. z o.o. Pan Jarosław Wilk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Wawer życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Wawer w roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz w 1998 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 r. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Od 2009 roku Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie od 2012 roku pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej w Elzab S.A oraz od 2017 roku Członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o. W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. W latach 2010 – 2014 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o., a w latach 2010 – 2013 także Cryptotech Sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., a w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Wcześniej, w okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W latach 1997 – 2002 związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. Finansowo - Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Do tego czasu Andrzej Wawer realizował się zawodowo, wykorzystując swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 - 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A

Działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Wawra poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Andrzej Wawer nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A., w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka Rady Nadzorczej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jerzy Kotkowski życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menedżerskim i licencjonowany doradca inwestycyjny. Karierę zawodową rozpoczął w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 1999-2000 Doradca Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa, skąd przeszedł do PKO BP S.A. na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji. W latach 2002-2005 zajmował kolejno stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o., Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A., a także Wiceprezesa Zarządu Huty Szkła Gospodarczego Irena S.A. i Huty Szkła Kryształowego Violetta S.A., w której zarządzał zarówno finansami, jak i procesami restrukturyzacyjnymi. Stanowisko Członka Zarządu zajmował później także w spółce Barista Sp. z o.o., prowadzącej restauracje Hard Rock Cafe w Warszawie i Krakowie. Od 2005 do 2012 r. Prezes Zarządu VIS Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie grupą kapitałową o aktywach o wartości 300 mln PLN, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, a także inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem papierów wartościowych na rynku publicznym. W międzyczasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Od 2012 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o.o. z grupy PKP; od lutego 2015 r. był również Prezesem Zarządu Wars S.A., odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację firmy i wdrożenie programu naprawczo-oszczędnościowego. Dodatkowo od grudnia 2015 r. do grudnia 2017 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. Od 15.12.2015 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki Polnord S.A. oraz od 01.07.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce ELZAB S.A. Ponadto jest Wiceprezesem Zarządu Semeko Aquasfera Sp. z.o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Jerzego Kotkowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jerzy Kotkowski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jerzy Kotkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Morawski życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Morawski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Spółki COMP S.A. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą również z powodzeniem pełni do dziś. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ZUK Elzab S.A., a od 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Insoft sp. z o.o. Wcześniej Pan Krzysztof Morawski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: BigVent (w latach 2008-2014), M2Net SA (w latach 2011 -2012), SafeTechnologies S.A. (w latach 2009-2011), Safe Computing Sp. z o.o. (w latach 2009 - 2013), Pacomp Sp. z o.o. (lata 2007 - 2011) i ZUK Elzab SA (w latach 2015 - 2016). W Comp S.A. pracuje natomiast nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy, którym jest do chwili obecnej. Wcześniej, w latach 1991 – 1996, pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp i Polskich Zakładach Lotniczych.

Działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Morawskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Krzysztof Morawski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A., w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o. Pan Krzysztof Morawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kajetan Wojnicz życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Kajetan Wojnicz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ukończył kursy „Corporate Accounting” oraz „Financial Accounting” prowadzone we współpracy z University of Calgary. Posiada licencję maklera nr 112. Od 2012 do 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej COMP. Jest również członkiem 7 Rad Nadzorczych w tym Berling S.A. (od 2010 roku) oraz ELZAB S.A. (od 2017 roku). Był Członkiem 5 innych Rad Nadzorczych spólek notowanych na GPW. W 1991 r. pracował w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Od 1999 roku do 2016 pracował na stanowisku dyrektora handlowego w Interplus Sp. z o.o. Pan Kajetan Wojnicz był członkiem Rad Nadzorczych spółek Plastbox S.A. (lata 2004 – 2006) i Relpol S.A. (lata 2003 – 2007). W 2000 roku pełnił funkcję konsultanta w BNP – Dresdner Bank. Wcześniej realizował się zawodowo w roli maklera – w 1998 roku jako makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raiffeisen Capital & Investmen, a w latach 1996 – 1998 jako makler w Creditanstalt Bank. W okresie pomiędzy rokiem 1995 a 1996 był prezesem i dyrektorem finansowym w Discovery Travel LTD. Przed tą krótką zmianą branży pracował na stanowisku maklera analityka w Biurze Maklerskim PBR (w roku 1994), maklera giełdowego w Biurze Maklerskim WBK (lata 1992 – 1994) oraz maklera specjalisty w Biurze Maklerskim BPH (lata 1991 -1992).

Działalność wykonywana przez Pana Kajetana Wojnicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Kajetan Wojnicz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Comp S.A. Pan Kajetan Wojnicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


KOMITET AUDYTU ELZAB S.A.

Kajetan Wojnicz – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Andrzej Wawer – Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej


ZARZĄD ZUK ELZAB SA

Bartosz Panek życiorys
Prezes Zarządu ELZAB SA

Doświadczony manager, związany z branżą usług finansowych i rynkiem sprzedaży detalicznej w Polsce i Europie Środkowej od ponad 15 lat. Ekspert w zakresie rozwoju biznesu, specjalizujący się w obszarze płatności elektronicznych, bankowości, kart płatniczych i programów lojalnościowych.

Funkcję Prezesa Zarządu ELZAB SA pełni od września 2020 r.

W latach 2018-2020 zajmował stanowisko Doradcy Zarządu Grupy Kapitałowej Comp S.A. i spółki ELZAB S.A. W latach 2015-2020 był Członkiem Rady Nadzorczej w firmie PROBET S.A., która działa w branży motoryzacyjnej i budowlanej. W latach 2008-2017 zdobywał doświadczenie w takich firmach jak: American Express Poland, First Data Polska, ACI Worldwide oraz Elavon Merchant Services, gdzie w 2016 r. został Członkiem Zarządu Krajowego.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jerzy Popławski życiorys
Wiceprezes Zarządu ELZAB SA

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem i sukcesami w dziedzinie zarządzania finansami firm. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELZAB SA pełni od 2012 r. W latach 2012-2017 Wiceprezes Zarządu spółki PayTel S.A., a w latach 2012-2016 Członek Rady Nadzorczej spółki MICRA METRIPOND Kft. W latach 2003-2012 sprawował funkcję m.in. Dyrektora Finansowego, Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w takich firmach jak: Naturio Foods S.A. & Jasan, Grupa Kapitałowa Boryszew – Impexmetal oraz spółka Aluminium Konin Impexmetal S.A.

Absolwent Bournemouth University, gdzie uzyskał dyplom Master of Arts In Financial Services. Ukończył także Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości oraz odbył studia doktoranckie w zakresie Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych w Instytucie Finansów.