Kategorie
Skład Grupy ELZAB
Grupa ELZAB składała się z następujących podmiotów:
  • ELZAB S.A. – podmiot dominujący,
  • ELZAB SOFT Sp. z o.o. – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział ELZAB S.A. – 87,5 % w kapitale Spółki i na WZ,
  • ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział ELZAB S.A – 67% w kapitale Spółki i na WZ. Pozostałą część udziałów posiada MONEA V Sp. z o.o.,
  • ELZAB HELLAS AE (spółka akcyjna) – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. –100% w kapitale Spółki i na WZ,
  • COMP CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony, wyceniany metodą praw własności, udział ELZAB S.A. – 49,72 % w kapitale Spółki i na WZ. Pozostałą część udziałów posiada COMP S.A., podmiot dominujący w stosunku do ELZAB S.A.


Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej ELZAB na dzień 31.12.2015


W skład Grupy Kapitałowej ELZAB wchodzą wyłącznie Spółki prowadzące działalność związaną z branżą, w której działa ELZAB S.A.

ELZAB SOFT Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne dla ELZAB S.A. oraz dostarcza oprogramowanie do urządzeń fiskalnych. Oferta ELZAB SOFT Sp. z o.o. obejmuje również produkty dla gitarzystów sprzedawane pod marką GLAB. Marka GLAB zrodziła się z połączenia wiedzy, doświadczenia i zdolności konstrukcyjnych praktykującego gitarzysty oraz możliwości technologicznych i produkcyjnych firmy ELZAB SA od 40 lat produkującej urządzenia elektroniczne. Produkty GLAB projektowane są z myślą o profesjonalistach i posiadają innowacyjne rozwiązania techniczne. Pozwalają one uzyskać wyższą jakość dźwięku i funkcjonalność dotychczas nie spotykaną w dostępnych na rynku urządzeniach. GLAB uczestniczy w największych targach muzycznych m.in. we Frankfurcie, Londynie i Paryżu, na których prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia spotykając się z bardzo dobrymi opiniami najwyższej klasy muzyków.

Comp Centrum Innowacji Sp. z o. o. zarządza innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach grupy kapitałowej Comp S.A. Spółka skupia się na działalności typu research&development, opracowywaniu strategii rozwoju, sprzedaży oraz technologii produkcji dla nowych produktów oferowanych przez Grupę Comp. Spółka ELZAB S.A. do dnia 30 czerwca 2015 posiadała 52.125 udziałów w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. stanowiących około 46,7% kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Po objęciu nowych udziałów i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., Spółka posiada 58.641 udziałów w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. o wartości nominalnej 58.641.000,00 złotych, co stanowi 49,72% kapitału zakładowego Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. i daje prawo do 58.641 głosów stanowiących 49,72 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Postanowienie o podwyższeniu kapitału w Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. w KRS nastąpiło z dniem 08.10.2015 r.

Spółka Comp Centrum Innowacji jest częścią grupy kapitałowej COMP, pioniera w zakresie bezpieczeństwa IT na polskim rynku oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Grupa Kapitałowa COMP jest również liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym rozwiązań fiskalnych oferowanych pod markami Novitus i ELZAB S.A. Comp Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach Grupy Kapitałowej COMP. Comp Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez Grupę COMP. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów i usług dla całej grupy kapitałowej, w tym także dla ELZAB S.A.

ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o.
Spółka ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. jest spółką doradczą.

ELZAB HELLAS A.E.
Spółka ELZAB HELLAS AE to dystrybutor urządzeń fiskalnych ELZAB S.A. na rynku greckim.