Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 9/2017
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (76,3 kB)
pobierz
Treść zgłoszenia
(756 kB)
pobierz
CV Jerzy Kotkowski
(342 kB)
pobierz
Zgoda na kandydowanie do RN
(419 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 8/2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELZAB (108 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 7/2017
Opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku (76,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 6/2017
Wybór biegłego rewidenta (76,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 5/2017
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (74,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 4/2017
Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji (80,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 3/2017
Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 (78,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 2/2017
Korekta numeracji raportów bieżących (75,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2017
Harmonogram raportów okresowych w 2017 roku (78,2 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2017
Umowa licencji (77,7 kB)
pobierz