Zmiany w prawie – koniec faktur na podstawie paragonu

Podziel się wpisem z innymi:
koniec faktur na podstawie paragonu

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów. Oznacza to, że od stycznia przedsiębiorca musi odebrać fakturę od razu po zakupie lub wykonaniu usługi. Nie będzie już możliwości odebrania faktury w innym terminie. Jest jeden wyjątek – jaki?

Wystawianie faktur na podstawie paragonu – wcześniej

Wcześniej przedsiębiorca dokonujący zakupu i odbierający paragon bez NIP-u nabywcy mógł po pewnym czasie zgłosić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Termin w jakim mógł zgłosić żądanie wystawienia faktury był dość długi – przedsiębiorca miał na to aż 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar.

Zmiany w przepisach w 2020 r. 

Jednak w związku ze zmianą przepisów proces ten będzie przebiegał inaczej. Od 1 stycznia 2020 r. fakturę należy odebrać zaraz po zakupie towaru czy wykonaniu usługi. Jest jeden wyjątek pozwalający na otrzymanie faktury w późniejszym terminie. Na paragonie musi znajdować się NIP kupującego, na podstawie którego będzie można wystawić fakturę. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym sprzedaż zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Istotnym elementem jest także miejsce, w którym zostanie umieszczony NIP nabywcy. Pozycja ta powinna znajdować się w części fiskalnej paragonu przed logo i numerem unikatowym. Logo i numer unikatowy powinny się znajdować w ostatniej linii paragonu fiskalnego. 

Należy pamiętać o tym, że sam paragon z numerem NIP nie będzie dokumentem księgowym uprawniającym do odliczenia podatku VAT, ani ujęcia danego zakupu w kosztach firmy.

Dlaczego zmiany są wprowadzane?

Według Ministerstwa Finansów zmiana przepisów pomoże ukrócić proceder zaniżania należności podatkowych przez przedsiębiorców, którzy gromadzili paragony za zakupy i usługi należące do innych osób, a następnie żądali wystawienia faktury na dane przedsiębiorcy. W ten sposób podnosili sobie koszty prowadzenia firmy i unikali płacenia wyższych podatków. Na podstawie faktur, odliczali podatek VAT, którego tak naprawdę nigdy nie zapłacili. Poprzez wprowadzenie nowych przepisów Ministerstwo chce zapobiegać powyższym sytuacjom.

Jakie kary grożą tym, którzy nie będą stosować przepisów?

W przypadku, gdy sprzedawca nie zastosuje się do nowych przepisów i wbrew zakazowi wyda fakturę na podstawie paragonu bez NIP-u przedsiębiorcy, przewidywana jest kara w wysokości 100% wartości podatku VAT na wykazanej na fakturze. Ta sama sytuacja spotka nieuczciwego przedsiębiorcę – również zostanie on obciążony karą pieniężną w wysokości 100% podatku VAT.

Okres przejściowy dla przedsiębiorców

Ustawa przewiduje okres ochronny w odniesieniu do paragonów wystawionych przed 1 stycznia 2020 r. W tym przypadku faktura będzie mogła zostać wystawiona w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Nawet gdy paragon nie będzie zawierał numeru NIP.

 

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: