Likwidacja kasy fiskalnej w 4 krokach. Co trzeba wiedzieć?

21928
0
Podziel się wpisem z innymi:
likwidacja kasy fiskalnej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zamyka swoją działalność, musisz pamiętać o prawidłowym przebiegu procesu likwidacji kasy fiskalnej. Likwidacja kasy fiskalnej ma miejsce także wtedy, gdy następuje zapełnienie pamięci fiskalnej, awaria urządzenia czy zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej (zwanej także – kasą rejestrującą).  Proces likwidacji to kilka czynności, które musisz wykonać i obowiązuje Cię do nich aktualne prawo. Przeprowadzimy Cię przez nie krok po kroku. Zapraszamy do lektury!

Likwidacja kasy fiskalnej – od czego zacząć?

W pierwszej kolejności, jeśli chcemy zlikwidować kasę fiskalną, w ostatnim dniu korzystania należy wykonać raport dobowy i miesięczny.

Zaś drugim krokiem jest złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o odczytanie pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej.

Taki wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od ostatniego korzystania z kasy. Powinien zawierać:

 • dane użytkownika kasy,
 • numery kasy (fabryczny, unikatowy, ewidencyjny),
 • datę fiskalizacji kasy,
 • adres, pod którym była użytkowana kasa.

Istotną informacją, którą trzeba umieścić we wniosku, jest także wiadomość o odliczeniu ulgi za kasę fiskalną, a także deklaracja, czy kasa była używana krócej niż trzy lata.  Spowodowałoby to konieczność zwrotu ulgi, z której podatnik skorzystał przy zakupie kasy.

 Kolejne etapy likwidacji kasy

Krok numer 3: złożenie kolejnego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego – o wyrejestrowanie kasy z ewidencji.  Wniosek powinien zawierać niżej wymienione dane:

 • dane podatnika,
 • numery kasy fiskalnej (fabryczny, unikatowy, ewidencyjny),
 • datę fiskalizacji,
 • miejsce instalacji,
 • datę wyrejestrowania kasy.

Krok numer 4: z pomocą serwisanta oraz w obecności pracownika urzędu skarbowego, podatnik musi dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej przez cały czas użytkowania urządzenia. Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. Przygotowuje go pracownik urzędu skarbowego.

Protokół powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach: dla serwisanta, pracownika US oraz przedsiębiorcy. Gdy serwisant stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej urządzenia, musi jak najszybciej przesłać kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny, aby tam dokonano odczytu.

Likwidacja kasy fiskalnej a zwrot ulgi na zakup

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej, a likwiduje kasę przed upływem 3 lat użytkowania, jest zobowiązany do zwrotu ulgi. Przepisy określają, kto dokładnie zobowiązany jest do zwrotu ulgi. Są to przedsiębiorcy, którzy w okresie do 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji na kasie:

 • zaprzestaną działalności,
 • otworzą likwidację,
 • zostanie ogłoszona upadłość ich firmy,
 • nastąpi sprzedaż ich przedsiębiorstwa,
 • dokonają odliczenia naruszając warunki określone w przepisach.

Zwrotu ulgi należy dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek miesięcznie,
 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeśli podatnik rozlicza podatek kwartalnie.

Podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania tych deklaracji VAT, zobligowani są do zwrotu ulgi nie później niż do końca miesiąca, w którym zlikwidowali kasę fiskalną.

Bez względu na to w jakich okolicznościach musisz przystąpić do likwidacji kasy fiskalnej pamiętaj o tym, by robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Photo by Tim Mossholder by Unsplash

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: