Kara za brak kasy fiskalnej? Poznaj wysokość grzywny!

Podziel się wpisem z innymi:

Zakładasz własną działalność i pojawia się pełno obowiązków, o których musisz pamiętać. Jeśli dokonujesz sprzedaży i świadczysz usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz rolników ryczałtowych, to jesteś również objęty obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Istnieją oczywiście pewne wyjątki, jednak warto być dobrze poinformowanym zawczasu i zapoznać się z obowiązującymi przepisami, tak by nie zaskoczyła Cię kara za brak kasy fiskalnej w Twoim biznesie.

 

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kto musi, a kto nie?

Upewnijmy się więc, czy do Twojej działalności niezbędna jest kasa fiskalna. Listę usług oraz sprzedaży, która nie jest objęta zwolnieniem z posiadania kasy fiskalnej znajdziesz tu: Obowiązek kasy fiskalnej. Kto zatem jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

  • Sprzedaż i świadczenie usług na wyłącznie na rzecz firm i organów administracji państwowej i samorządowej,
  • Gdy obrót nie przekracza 20 000 zł w roku podatkowym.

W przypadku przekroczenia limitu 20 000 zł w roku podatkowym, część przedsiębiorców ma jeszcze możliwość zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej pod warunkiem, że prowadzi działalność, o której mowa poniżej:

  • dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
  • usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca). Także przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi opłacone przelewem oraz prowadzący sprzedaż wysyłkową mogą zostać zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, aczkolwiek pod pewnymi warunkami.

Kara za brak kasy fiskalnej

W przypadku wykrycia braku kasy fiskalnej, organ podatkowy może nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Przepis ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych, które podlegają pod Kodeks karny skarbowy.

Co więcej, na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, nieprowadzenie księgi (księgi należy rozumieć jako, m.in. urządzenia rejestrujące do których prowadzenia obliguje ustawa, szczególnie zapisy kasy fiskalnej)  lub niewydanie paragonu klientowi grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych. Stanie się tak, gdy brak kasy fiskalnej zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe.

 

Prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu klientowi może skutkować karą grzywny w postaci 240 stawek dziennych!

 

W przypadku uznania czynu jako wykroczenie skarbowe, grzywnę wymierza sąd w postępowaniu sądowym bądź funkcjonariusz skarbowy w postępowaniu mandatowym. W klasyfikacji danego czynu znaczenie ma m.in. tło danej sprawy, przyczyny braku kasy fiskalnej, a także opłacanie podatku w terminie.

Utrata ulgi na zakup kasy

Gdy jesteś właścicielem firmy i nie będziesz ewidencjonował sprzedaży na kasie fiskalnej mimo tego, że miałeś taki obowiązek, utracisz prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup urządzenia fiskalnego. Czyli ulgi na zakup kasy (90% jej ceny jednak nie więcej niż 700 zł.)

Przepisy jednoznacznie określają, że z ulgi mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego we właściwych terminach.

Czynny żal – uchroni przed karą za brak kasy fiskalnej?

Aby uniknąć kary za brak kasy fiskalnej, można odwołać się do instytucji tzw. czynnego żalu. Zgodnie z Kodeksem karno-skarbowym podatnik, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi zaniedbanie do urzędu skarbowego może uniknąć kary za wykroczenie skarbowe, jakim jest brak urządzenia fiskalnego, mimo obowiązku jego posiadania.

Jednym z powodów może być np. zbyt późne zorientowanie się o powstałym obowiązku. Jeśli organ ścigania posiada udokumentowaną informację o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, odwołanie się do czynnego żalu będzie nieskuteczne.

 

Warto zatem być dobrze poinformowanym i zanim otworzy się własną działalność, sprawdzić czy kasa fiskalna będzie w niej niezbędna. W ten sposób można uniknąć stresu i nieprzyjemnych sytuacji związanych z uiszczeniem kary za brak kasy fiskalnej. Zachowana zostanie także ulga na zakup kasy fiskalnej.

Photo by Alicia Zinn by Pexels

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: