Obowiązkowy przegląd techniczny kasy – o czym pamiętać?

Podziel się wpisem z innymi:
przegląd techniczny kasy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i używasz kasy fiskalnej jesteś zobligowany do spełnienia kilku obowiązków. Jednym z nich jest obowiązkowy przegląd techniczny kasy. Jak często powinien się odbywać i kto powinien go przeprowadzać? Jaka kara grozi za zaniechanie wykonania przeglądu kasy? Dowiedz się podczas lektury naszego artykułu.

AKTUALIZACJA 6.04.2020 r. 

Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.
Termin wykonania przeglądów rocznych, wymaganych 5-letnią gwarancją udzielaną na pamięć fiskalną można wykonać z opóźnieniem spowodowanym wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce.

Przeglądy wykonane dopiero wtedy, gdy przywrócone zostaną normalne warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, będą honorowane przez Serwis Główny ELZAB jak wykonane terminowo.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy

Nieważne jaki model kasy fiskalnej posiadasz i w jakiej branży pracujesz, przegląd techniczny dotyczy także Ciebie.  Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, każdy właściciel kasy fiskalnej musi poddawać ją regularnym przeglądom technicznym.

Jak często należy robić przegląd kasy fiskalnej?

Kasę należy poddawać przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 2 lata. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba i chęć, przeglądu można dokonywać częściej. Należy pamiętać, że to po stronie właściciela kasy leży odpowiedzialność, aby przegląd odbył się w odpowiednim terminie. Warto więc odpowiednio wcześniej myśleć o wykonaniu przeglądu.

Spokojnie – nie musisz tego robić sam, przeglądu dokonuje uprawniony serwisant. Od otrzymania Twojego zgłoszenia, firma serwisująca ma 5 dni na sprawdzenie poprawności działania urządzenia. 

Ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej?

Pewnie zastanawia Cię kwestia jaka jest cena przeglądu kasy fiskalnej. Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyż cena przeglądu kasy fiskalnej jest zależna od serwisu, który go wykonuje.  

Nowe przepisy a przegląd techniczny kasy

Kasy fiskalne ONLINE wprowadzone 1 maja 2019 r. przesyłają dane w sposób automatyczny do Centralnego Repozytorium Kas. W związku z tym przekazywane są także informacje o przeglądzie okresowym. Biada zapominalskim! Ale nie tylko kasy ONLINE przekazują dane. Przepisy, które w weszły w życie w maju nałożyły na serwisy fiskalne obowiązek składania comiesięcznych raportów o dokonanych przeglądach technicznych. Spóźnialscy nie unikną kary, dobrze jest więc pamiętać o terminowym zgłaszaniu kasy do przeglądu.

WAŻNE

Serwisant, który nie będzie miał wglądu do Książki Kasy Rejestrującej może odmówić wykonania przeglądu!

 

Co się dzieje z kasą podczas przeglądu?

Serwisant podczas przeglądu kasy wykonuje określone czynności, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

„Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.”

Po przeglądzie serwisant dokonuje wpisu do Książki Kasy Rejestrującej i zaleca działania pokontrolne. Użytkowanie kasy można rozpocząć następnego dnia po wykonaniu przeglądu.

Zobacz protokół z przeglądu okresowego kasy fiskalnej 

Kara za brak przeglądu technicznego

Gdy zapomnisz o przeglądzie, czeka Cię niemiła niespodzianka. Od 2018 r. zostały bowiem wprowadzone sankcje za brak przeglądu technicznego kasy.

Jeśli skorzystałeś z ulgi na zakup kasy fiskalnej (możesz przeczytać więcej o uldze w naszym artykule Zwrot za kasę fiskalną nie przysługuje każdemu) i w ciągu 3 lat od zakupu nie wykonasz w terminie przeglądu, będziesz zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi. Ponadto może spotkać się kara finansowa w wysokości 300 zł.

WAŻNE

Omówione przepisy nie dotyczą taksówkarzy, których obejmują inne regulacje prawne w zakresie przeglądów okresowych kas.

 

Podczas przeglądu konserwuje się urządzenie oraz eliminuje ewentualne usterki. Regularne przeglądy służą kasie i przyczyniają się do jej długiego i bezproblemowego użytkowania. Warto zapisać sobie datę kolejnego przeglądu kasy w swoim kalendarzu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj artykuł Serwis kasy fiskalnej. Komu należy zaufać i na co zwracać uwagę?

Photo by Alex Person by Unsplash

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: