Prawnik i doradca podatkowy muszą mieć kasę fiskalną

6716
0
Podziel się wpisem z innymi:
kasa fiskalna prawnik
1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Rozporządzenie to – podobnie jak rozporządzenia wydawane do tej pory – ma charakter roczny, a więc obowiązuje do końca 2017 roku.

Prawnik i doradca podatkowy – kasa fiskalna już od pierwszej sprzedaży

Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, zwolnienie od stosowania kas rejestrujących w 2017 r. obejmuje podatników, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła kwoty 20.000 zł (dotyczy to także w proporcji do okresu dokonywanej sprzedaży). Zasada ta ma także zastosowanie do sprzedaży planowanej na rok 2017 przez osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą. 

Jednakże zwolnień tych nie stosuje się m.in. do podatników świadczących:

  • usługi prawnicze (z wyłączeniem jednakże usług w zakresie czynności notarialnych),
  • usługi doradztwa podatkowego,
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (więcej na ten temat znajdziesz tu: Kasa fiskalna dla lekarzy – zmiany i obowiązki).

Co to oznacza? Usługi świadczone przez wyżej wymienione grupy podatników są obligatoryjnie objęte koniecznością ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Kasa fiskalna online dla prawnika od 2021r.

15 marca 2019r. Sejm uchwalił nowelizację  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Zgodnie z jej treścią kasy online wejdą w życie 1 maja 2019r. Kasy online jako pierwsze pojawią się w wybranych branżach. Od 1 stycznia 2021r. kasy online zaczną obowiązywać dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).


Rzuć w międzyczasie okiem na raportSatysfakcja klientów na rynku urządzeń fiskalnych” zrealizowany przez Milward/Brown w połowie 2016 r. – kliknij, sprawdź, porównaj!Usługi wykonywane na odległość zwalniają z posiadania kasy fiskalnej?

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. dają prawnikom i doradcom podatkowym możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Zwolnieniu z kas rejestrujących podlega:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie.

Jednakże, jak powiada § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, zwolnienie powyższe w odniesieniu do usług prawniczych oraz usług doradztwa podatkowego ma zastosowanie, jeśli są one świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, sms, czat) lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków (np. opinia prawna wysłana poprzez e-mail).¹

Można zatem rzec, że kasy fiskalne w 2017 r. nie będą potrzebne doradcom podatkowym oraz prawnikom świadczącym usługi on-line; za pomocą portali internetowych. Słowem, gdy kontakt pomiędzy stronami nie będzie miał charakteru osobistego. W przypadku pozostałych, najczęściej wystarczy niewielka, przenośna kasa fiskalna lub urządzenie fiskalne Online Ready.

Prawa i obowiązki właściciela kasy fiskalnej

Zgodnie z prawem, właściciel kasy fiskalnej może się ubiegać o częściowy zwrot związany z jej zakupem. Kwota ulgi może stanowić 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej nie dotyczy każdego. Dotyczy bowiem przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – zarówno płatników podatku VAT, jak i tych zwolnionych z tego obowiązku. Szczegóły na temat temat znajdują się tu: Zwrot za zakup kasy fiskalnej.

Wspomniana ulga nie ma charakteru obligatoryjnego. Natomiast bez względu na to, czy jesteś właścicielem salonu fryzjerskiego, czy pracujesz w zawodzie lekarza, czy prawnika, czy też prowadzisz e-sklep – musisz pamiętać o obowiązkach wynikających z posiadania urządzenia fiskalnego i rejestrowania sprzedaży. W przeciwnym wypadku możesz spodziewać się surowych kar. By się przed nimi ustrzec, zapoznaj się z treścią tego wpisu: Obowiązki właściciela kasy fiskalnej w 6 krokach.

Jaka kasa fiskalna dla prawnika?

W przypadku dodatkowych pytań lub w przypadku chęci dokonania zakupu, proszę się kontaktować z Autoryzowanym Partnerem Handlowym ELZAB.

¹Biuro rachunkowe Buchcom

Photo by Andrew Neel on Unsplash

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: