Zwrot za kasę fiskalną nie dotyczy każdego!

Podziel się wpisem z innymi:
zwrot za kasę fiskalną
Jeśli decydujemy się na świadczenie usług lub dostawę towarów dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przy okazji nasz obrót z działalności przekroczy 20 tys. zł w danym roku podatkowym, to musimy ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach niektóre branże będą musiały stosować kasy fiskalne online. Komu w tej sytuacji będzie przysługiwał zwrot za kasę fiskalną?

Zwrot za kasę fiskalną online

Zwrot czy – jak w innych miejscach się wspomina – ulga z z tytuły nabycia kasy fiskalnej nie ma charakteru dosłownego. Owa ulga polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Jednak nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. 

Kwota ulgi może stanowić 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej ten dotyczy przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego (dotychczas nie stosowali kas rejestrujących – również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji)  i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie. Więcej o terminach obowiązywania kas online przeczytasz w naszym artykule Kasy fiskalne online – poznaj daty

Ponadto przyjęto założenie, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.


Rzuć w międzyczasie okiem na raportSatysfakcja klientów na rynku urządzeń fiskalnych” zrealizowany przez Milward/Brown w połowie 2016 r. – kliknij, sprawdź, porównaj!


Kiedy grozi mi utrata ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej, to najczęstszy powód dla którego przedsiębiorcy w Polsce stają przed koniecznością zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to zarówno planowanych działań, jak i sytuacji losowych. Musimy więc być gotowi, by zwrócić otrzymaną ulgę nawet w sytuacji, gdy nasza kasa ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, które uniemożliwi jej dalsze użytkowanie. Dotyczy to także sytuacji, gdy kasa fiskalna zostanie skradziona. Z tych właśnie powodów, niektórzy przedsiębiorcy zabezpieczają się poprzez zakup dodatkowego urządzenia fiskalnego.

Istnieją sytuacje, w których może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, tracimy prawo do otrzymanego zwrotu kosztów. Wśród nich odnajdziemy:

  • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • brak wykonanego w obowiązujących terminach obowiązkowego przeglądu technicznego kas przez właściwy serwis.

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku gdybyś miał dodatkowe pytania, proponujemy kontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Handlowym ELZAB, wybierając go z mapy.

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: