Zwrot za kasę fiskalną nie dotyczy każdego!

Podziel się wpisem z innymi:
zwrot za kasę fiskalną
Jeśli decydujemy się na świadczenie usług lub dostawę towarów dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a przy okazji nasz obrót z działalności przekroczy 20 tys. zł w danym roku podatkowym, to musimy ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach niektóre branże będą musiały stosować kasy fiskalne online. Komu w tej sytuacji będzie przysługiwał zwrot za kasę fiskalną?

Zwrot za kasę fiskalną online

Zwrot czy – jak w innych miejscach się wspomina – ulga z z tytuły nabycia kasy fiskalnej nie ma charakteru dosłownego. Owa ulga polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z tego rodzaju kas fiskalnych. Jednak nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. 

Ważne

Kwota ulgi stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej ten dotyczy nowych podatników, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy online. Również przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonów nie mogą liczyć na zwrot. 

Warunki uzyskania zwrotu za kasę fiskalną online

Przepisy jasno określają warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać zwrot za kasę fiskalną. 

  1. Należy zapłacić całą kwotę wartości kasy – konieczny jest dowód zakupu.
  2. Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
  3. Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
  4. Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
  5. Przedsięborcy, którzy zostali zobligowani do używania kas online, dostaną zwrot na taką ilość kas, jaką używali dotychczas. 
  6. Istnieje możliwość rozliczenia przez podatnika ulgi na zakup kas w kolejnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji.
  7. Należy pamiętać, że przedsiębiorcy zobligowani do stosowania kas online, mogą otrzymać ulgę na kasy zakupione i z rozpoczętą ewidencją w obowiązkowych terminach podanych w ustawie. 

Więcej o terminach obowiązywania kas online przeczytasz w naszym artykule Kasy fiskalne online – vademecum.


Rzuć w międzyczasie okiem na raportSatysfakcja klientów na rynku urządzeń fiskalnych” zrealizowany przez Milward/Brown w połowie 2016 r. – kliknij, sprawdź, porównaj!


Kiedy grozi mi utrata ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej, to najczęstszy powód dla którego przedsiębiorcy w Polsce stają przed koniecznością zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to zarówno planowanych działań, jak i sytuacji losowych. Musimy więc być gotowi, by zwrócić otrzymaną ulgę nawet w sytuacji, gdy nasza kasa ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dotyczy to także sytuacji, gdy kasa fiskalna zostanie skradziona. Z tych właśnie powodów, niektórzy przedsiębiorcy zabezpieczają się poprzez zakup dodatkowego urządzenia fiskalnego.

Istnieją sytuacje, w których może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, tracimy prawo do otrzymanego zwrotu kosztów. Wśród nich odnajdziemy:

  • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • brak wykonanego w obowiązujących terminach obowiązkowego przeglądu technicznego kas przez właściwy serwis;
  • brak odpowiedniej komunikacji kas online z Centralnym Repozytorium Kas.

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku gdybyś miał dodatkowe pytania, proponujemy kontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Handlowym ELZAB, wybierając go z mapy.

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: