Zawieszenie działalności gospodarczej a zwrot ulgi na kasę fiskalną

Podziel się wpisem z innymi:
zawieszenie działalności a zwrot ulgi

Prowadząc własny biznes musisz pamiętać o posiadaniu kasy fiskalnej, która służy do ewidencji sprzedaży. Kupując kasę fiskalną możesz liczyć na uzyskanie ulgi o wysokości nawet do 700 zł. Co jednak w przypadku gdy sytuacja zmusiła Cię do zawieszenia działalności gospodarczej? Czy będziesz musiał zwrócić otrzymaną ulgę? Sprawdź w naszym artykule!

Zawieszenie działalności gospodarczej

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusiła wielu przedsiębiorców do podjęcia trudnej decyzji. Według badań 59% polskich przedsiębiorców z sektora MŚP musiała zawiesić swoją działalność w wyniku pandemii koronawirusa*. Zawieszenie działalności może nastąpić na czas nieokreślony lub określony, jednak nie krócej niż na 30 dni. Dokonuje się go poprzez złożenie wniosku CDEIG-1  w urzędzie miasta lub gminy. Podczas zawieszenia przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodów z prowadzonej działalności.

Ulga na kasę fiskalną – kogo dotyczy?

Gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą musi pamiętać o obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Kupując kasę fiskalną ONLINE można uzyskać ulgę w wysokości do 700 zł (90% ceny netto zakupu kasy). Wg nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r. nie wszyscy mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej  – przeczytaj więcej w naszym artykule Zwrot na kasę fiskalną nie dotyczy każdego!

Kiedy następuje zwrot ulgi na kasę fiskalną?

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła też zmiany w zakresie zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej. Nieco inne okoliczności obowiązują w przypadku podatników, którzy skorzystali z ulgi przed 1 maja 2019 r, inne tych, którzy kupili kasę ONLINE po 1 maja 2019 r.

Poniżej okoliczności, których wystąpienie w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, skutkuje obowiązkiem zwrotu ulgi na zakup kasy.

 

Lp. Okoliczności dotyczące podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1 maja 2019 r. Okoliczności dotyczące podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas ONLINE zakupionych od 1 maja 2019 r.
1. zaprzestanie przez podatnika używania kas rejestrujących zakończenie działalności gospodarczej
2. niedokonanie przez podatnika w obowiązującym terminie (czyli w ciągu 2 lat od dnia fiskalizacji kasy) zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis niepoddanie kasy rejestrującej w obowiązującym terminie (czyli w ciągu 2 lat od dnia fiskalizacji kasy) obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis
3. zaprzestanie działalności przez podatnika trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy
4. otwarcie likwidacji podatnika naruszenie obowiązku zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas lub, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a CRK
5. ogłoszenie upadłości podatnika
6. sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), jeżeli następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących
7. dokonanie przez podatnika odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków korzystania z tej ulgi

Opracowano na podstawie: Krywan Tomasz, Niedźwiedzka Małgorzata, Ulga przy zakupie kas fiskalnych

Zawieszenie działalności gospodarczej a zwrot ulgi na kasę fiskalną

Przepisy nie określają jednoznacznie czy należy dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Wiemy natomiast, że nie ma konieczności zwrotu ulgi, gdy podatnik używa aktywnie kasy przez okres 3 lat.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.01.2017 r., stwierdzono, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do zdarzeń, które powodują obowiązek zwrotu ulgi, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej. Jeśli suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

W sytuacji, gdy okres użytkowania kasy fiskalnej nie przekracza 3 lat – musi on zwrócić ulgę na zakup kasy.

Podobnie dzieje się, gdy podatnik przed upływem 3 lat użytkowania kasy, zawiesi działalność i następnie dokona jej likwidacji. Wtedy również jest on zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi na zakup kasy rejestrującej.

 

* https://fintek.pl/kryzys-wywolany-epidemia-uderzyl-w-polowe-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/

Photo by Masaaki Komori by Unsplash

Podziel się wpisem z innymi: