Ewidencja napiwków na kasie fiskalnej

Podziel się wpisem z innymi:
ewidencja napiwków na kasie

Jeśli jesteś właścicielem restauracji lub pubu, musisz posiadać kasę fiskalną bez względu na obrót. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2021 r. w przypadku branży gastronomicznej, będzie musiała być to kasa ONLINE. Obowiązkiem każdej placówki gastronomicznej jest ewidencja wszystkich transakcji na kasie fiskalnej. W związku z tym pojawia się pytanie – czy należy rejestrować także napiwki otrzymane od klientów? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule – zachęcamy do lektury!

Ustawa o VAT a napiwki

Jedną z ważniejszych ustaw regulujących przepisy związane z ewidencją sprzedaży na kasie fiskalnej jest ustawa o VAT. Sprawdźmy więc, co mówi nam ta ustawa o napiwkach w branży gastronomicznej.

Wiemy, że każda usługa świadczona odpłatnie podlega opodatkowaniu. Ważne jest to, że świadczenie usługi musi wynikać z dwustronnego stosunku prawnego, który łączy usługobiorcę oraz usługodawcę. Dodatkowo na podstawie tego stosunku prawnego, musi być jasne, jaka dokładnie usługa ma być wykonana oraz jakie wynagrodzenie przewidziano za wykonaną usługę.

Napiwki w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 czerwca 2019 r. wynika, że dobrowolne napiwki nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, ponieważ pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą nie zachodzi stosunek prawny, który nakładałby obowiązek zapłaty napiwku w określonej wysokości. Można zatem wywnioskować, że jeśli nie istnieje żadna umowa prawna co do napiwku, to nie ma w tym momencie sytuacji odpłatnego świadczenia usług. Kwota napiwku nie jest zależna od świadczonej usługi.

Inaczej sprawy się mają w przypadku napiwków obowiązkowo doliczanych do ceny za usługę. W tej sytuacji będą one podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż są one częścią wynagrodzenia za świadczoną usługę. Z ustawy o VAT wynika, że „podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem kilku wyjątków określonych w ustawie, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.”

Ewidencja napiwków na kasie fiskalnej

W ustawie o VAT czytamy, że „poprzez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.”

Wynika z tego, że skoro dobrowolny napiwek nie jest zaliczany jako odpłatne świadczenie usług, nie można go także zaliczyć do kategorii sprzedaży. Zatem napiwki niewliczane w koszt usługi gastronomicznej nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

Natomiast napiwki, które z góry wliczane są w cenę zamówienia, powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym, gdyż stanowią one część składową podstawy opodatkowania VAT.

 

Ewidencja dobrowolnych napiwków na kasie fiskalnej – czy można?

Z analizy przepisów i ustawy o VAT wynika, że czynności oraz towary niepodlegające opodatkowaniu nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej. Jednak istnieje możliwość ewidencji z własnej woli dobrowolnych napiwków na kasie rejestrującej. W tym przypadku ujęcie na paragonie dobrowolnego napiwku będzie miało charakter wyłącznie informacyjny, a kwota napiwku nie podlega opodatkowaniu. Taki paragon fiskalny również będzie poprawny, pod warunkiem, że będzie zawierał wszystkie obowiązkowe informacje, które określa ustawa o VAT.

 

Szukasz kasy fiskalnej ONLINE dla gastronomii? Skontaktuj się z naszym Autoryzowanym Partnerem Handlowym w Twojej okolicy. 

Przeczytaj więcej o kasie fiskalnej w branży gastronomicznej w naszym artykule Kasa fiskalna ONLINE w gastronomii.

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: