Kasa fiskalna dla lekarzy – zmiany i obowiązki

11070
0
Podziel się wpisem z innymi:
kasa fiskalna dla lekarzy
Od jakiegoś czasu pacjenci prywatnego gabinetu pediatrycznego, okulistycznego, internistycznego czy innej specjalizacji wychodzą z paragonami. Przełom 2016 i 2017 roku to czas kolejnych zmian dla lekarzy, lekarzy dentystów czy weterynarzy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą.

Kasa fiskalna dla usług medycznych już od pierwszej sprzedaży

Do końca 2016 r. lekarze, którzy rozpoczynali świadczenie usług opieki medycznej i zdrowotnej na rzecz konsumentów (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i rolników ryczałtowych, mieli 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej w swojej działalności. Termin ten liczono od pierwszego dnia miesiąca, który następował po miesiącu, gdzie wykonano pierwszą taką czynność.

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., likwidują dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży już od pierwszego pacjenta za pomocą kasy fiskalnej dotyczy lekarza każdej specjalizacji (weterynarza, stomatologa czy przedstawiciela innej specjalizacji). Nie ma także znaczenia (choć ten przepis wprowadzono wcześniej), jaki obrót z tej sprzedaży lekarz osiągnął w roku poprzednim, ani ile transakcji wykonał. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na obroty (do 20 000 zł) także przestało obowiązywać.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej obejmie także lekarzy składających pacjentom wizyty w ich domach. Dotyczy to także lekarzy weterynarii, którzy odwiedzają swoich „pacjentów” na gospodarstwach rolnych oraz w innych miejscach. 

Kasy fiskalne online dla lekarzy w 2021r.

15 marca 2019r. Sejm uchwalił nowelizację  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Zgodnie z jej treścią kasy online wejdą w życie 1 maja 2019r. Kasy online jako pierwsze pojawią się w wybranych branżach. Od 1 stycznia 2021r. kasy online zaczną obowiązywać dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Więcej o kasach online znajdziesz w zakładce Kasy Online.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej może mieć miejsce, gdy…?

Pojawiły się jednakże wyjątki w kwestii zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kas. Chodzi o usługi medyczne świadczone przez lekarzy, jeśli wykonywane są lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez internet).

Nowe rozporządzenie daje prawo do zwolnienia, gdy świadczenia medyczne, w tym usługi masażu, są wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników.

Kary a kasa fiskalna dla lekarzy

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej stanowi warunek uzyskania ulgi do 700 zł na każde takie urządzenie. (Czytaj: Zwrot za zakup kasy fiskalnej nie dotyczy każdego!)

Z kolei, za spóźnienie się z wprowadzeniem kasy fiskalnej w działalności grożą surowe kary. Organ podatkowy w takim przypadku ma prawo nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Natomiast w innym miejscu czytamy, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu fiskalnego grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych.

Jaka kasa fiskalna dla lekarzy?

Na polskim rynku dostępnych jest mnóstwo modeli kas fiskalnych. Trzeba wiedzieć, jakie ich parametry będą najbardziej przydatne przy rejestrowaniu określonych usług medycznych. Pytania, które stawiane są początkującemu lekarzowi-przedsiębiorcy dotyczą najczęściej: ilości towarów-usług, długości nazw, szerokości papieru czy rodzaju kopii paragonu (elektroniczny lub papierowy).

Mając na uwadze powtarzalność czynności w gabinetach lekarskich czy liczbę pozycji (usług) wpisanych w pamięć kasy fiskalnej, nie musi być ona duża. I z tego powodu, lekarze najczęściej pytają o małą kasę fiskalną. Ale z drugiej strony, możliwość wpisania pełnej nazwy usługi może mieć znaczenie. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że niektóre medyczne zwroty są dość skomplikowane i składają się z kilku członów wyrazowych.

Opcja wykonywania kopii elektronicznej, czyli zapisywanie danych z wykonanej sprzedaży na nośnikach danych (takich, jak karty SD) jest przydatna. Nie ma wtedy konieczności przechowywania papierowych kopii paragonów. (Więcej przydatnych informacji znajdziesz tu: Jakie urządzenie dla usług medycznych?).

Masz pytania?

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie kasy fiskalnej, proponujemy skontaktować się z lokalnym Partnerem Handlowym ELZAB, którego znajdziesz tutaj: mapa.

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: