Kasa fiskalna dla lekarzy – zmiany i obowiązki

19846
0
Podziel się wpisem z innymi:
kasa dla lekarzy
Od jakiegoś czasu pacjenci prywatnego gabinetu pediatrycznego, okulistycznego, internistycznego czy innej specjalizacji wychodzą z paragonami. Lekarze oraz stomatolodzy muszą posiadać kasę fiskalną. Od 1 lipca 2021 r.  są oni zobligowani do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy ONLINE. 
Kasa fiskalna dla usług medycznych już od pierwszej sprzedaży

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., obligują lekarzy do ewidencjonowania sprzedaży już od pierwszego pacjenta za pomocą kasy fiskalnej. Nie ma znaczenia (choć ten przepis wprowadzono wcześniej), jaki obrót z tej sprzedaży lekarz osiągnął w roku poprzednim, ani ile transakcji wykonał. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na obroty (do 20 000 zł) także przestało obowiązywać.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej obejmuje także lekarzy składających pacjentom wizyty w ich domach. 

Kasy fiskalne ONLINE dla lekarzy w 2021r.

W związku z Ustawą o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r. wybrane grupy podatników zostały zobowiązane do stosowania kas ONLINE – w tym branża medyczna od 1 stycznia 2021 r.  W związku z epidemią koronawirusa terminy obowiązkowego stosowania kas ONLINE uległy zmianie. Ministerstwo Finansów podpisało stosowne rozporządzenie. 

I tak kasy ONLINE zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu). 

Więcej o kasach online znajdziesz w zakładce w artykule Kasy fiskalne ONLINE – Vademecum.

Kary a kasa fiskalna dla lekarzy

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ONLINE stanowi warunek uzyskania ulgi do 700 zł na każde takie urządzenie. Zwrot za zakup kasy fiskalnej ONLINE mogą otrzymać podatnicy, którzy pierwszy raz zakupują takie urządzenie, oraz podatnicy objęci obowiązkiem jej posiadania. (Czytaj więcej: Zwrot za zakup kasy fiskalnej nie dotyczy każdego!)

Z kolei, za spóźnienie się z wprowadzeniem kasy fiskalnej w działalności grożą surowe kary. W znowelizowanej ustawie o VAT znajdują się także zapisy o sankcjach. Przepisy te przewidują odpowiednio karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów przewidzianych dla kasy ONLINE oraz karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy. 

Kasy ONLINE  – czym różnią się od kas tradycyjnych?

Kasy fiskalne ONLINE mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany
i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika. Dane jakie będą przesyłane to m.in. paragony, raporty dobowe, informacje o przeglądach okresowych.

Obowiązkiem podatnika jest zapewnienie stałego łącza z internetem, tak by kasa mogła automatycznie przekazywać informacje do CRK.

Kasy ONLINE nie różnią się w obsłudze od kas dotychczas stosowanych.

Jaka kasa fiskalna online dla lekarzy?

Na polskim rynku dostępnych jest mnóstwo modeli kas fiskalnych. Trzeba wiedzieć, jakie ich parametry będą najbardziej przydatne przy rejestrowaniu określonych usług medycznych. Pytania, które stawiane są początkującemu lekarzowi-przedsiębiorcy dotyczą najczęściej: ilości towarów-usług, długości nazw czy szerokości papieru.

Mając na uwadze powtarzalność czynności w gabinetach lekarskich czy liczbę pozycji (usług) wpisanych w pamięć kasy fiskalnej, nie musi być ona duża. I z tego powodu, lekarze najczęściej pytają o małą i mobilną kasę fiskalną. Z drugiej strony, możliwość wpisania pełnej nazwy usługi może mieć znaczenie. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że niektóre medyczne zwroty są dość skomplikowane i składają się z kilku członów wyrazowych.

 Więcej przydatnych informacji znajdziesz tu: Jakie urządzenie dla usług medycznych?

Masz pytania?

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie kasy fiskalnej, proponujemy skontaktować się z lokalnym Partnerem Handlowym ELZAB, którego znajdziesz tutaj: mapa.

Photo by Online Marketing on Unsplash

Podziel się wpisem z innymi: