Limit obrotów a obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Podziel się wpisem z innymi:
limit obrotów a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy w określonych przypadkach są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Część z nich podlega zwolnieniom z tego obowiązku opisanym w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. W rozporządzeniu można przeczytać zarówno o zwolnieniach ze względu na osiągnięty obrót, a także ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Zachęcamy do lektury artykułu, z którego dowiesz się kogo dotyczą zwolnienia i jak ustalić limit obrotów na kasę fiskalną.

 

Zwolnienie na kasę fiskalną ze względu na limit obrotów – kogo dotyczy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej do dnia przekroczenia limitu obrotów określonego w ustawie o wysokości 20 000 zł.

Jeśli nie jesteś nowym podatnikiem, a kontynuujesz sprzedaż, możesz skorzystać ze zwolnienia obowiązkowego stosowania kasy fiskalnej w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym kwota obrotu nie przekroczyła 20 000 zł. Jeśli przekroczysz wspomniany limit obrotów, jesteś zobowiązany do zakupu kasy rejestrującej w ciągu 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym prawo do zwolnienia zostało utracone.

 

WAŻNE

Jeśli jesteś podatnikiem objętym obowiązkiem posiadania kasy ONLINE możesz liczyć na otrzymanie ulgi na zakup kasy. Kwota ulgi to 90% wartości kasy (nie więcej niż 700 zł).

Więcej przeczytasz w naszym artykule Zwrot na kasę fiskalną nie dotyczy każdego. 

Kogo nie dotyczą zwolnienia z kas fiskalnych?

Istnieje kilka grup podatników, których nie obowiązują żadne zwolnienia i rozpoczynając sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, muszą oni posiadać kasę fiskalną bez względu na uzyskany obrót. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców sprzedających: paliwo, perfumy, silniki i części do silników, sprzęt fotograficzny, radiowy i telewizyjny oraz wyroby tytoniowe i alkoholowe. Zwolnienia nie obowiązują także w przypadku świadczenia usług: gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, prawniczych, lekarskich, a także przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej, wymiany opon oraz naprawy pojazdów silnikowych i motorowerowych.

Więcej przeczytasz w naszym artykule Obowiązek kasy fiskalnej – kto i kiedy musi ją mieć 

Zasady ustalania limitu obrotów

Jak obliczyć obrót uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej? Wystarczy zsumować całościowy obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Jeśli prowadzisz równolegle sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, musisz pamiętać, że obrót z tego tytułu nie wlicza się do kwoty uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Gdy ustalasz limit obrotów na kasę fiskalną, pamiętaj o tym, żeby przyjąć obrót netto, czyli bez podatku VAT. W przypadku, gdy jesteś nievatowcem, musisz wziąć pod uwagę całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Limit obrotów a kontynuacja sprzedaży lub rozpoczęcie sprzedaży

Jeśli w poprzednim roku swojej działalności nie przekroczyłeś limitu 20 000 zł z tytułu sprzedaży, nie musisz przeliczać limitu proporcjonalnie – nie ma znaczenia czy sprzedaż będzie dokonywana przez cały rok czy od połowy roku. Limit stanowi pełna kwota 20 000 zł.

Natomiast jeśli rozpoczynasz sprzedaż na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym, limit zwolnienia musisz ustalić na podstawie przewidywanego obrotu ze sprzedaży, proporcjonalnie do czasu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

W momencie gdy rozpoczynasz sprzedaż w trakcie roku np. w listopadzie, to w kolejnym roku nie musisz dokonywać przeliczeń. Kwota limitu obrotów będzie wynosić 20 000 zł.

 

 

Podziel się wpisem z innymi: