Zmiany w zakresie kas fiskalnych

Podziel się wpisem z innymi:
zmiany w zakresie kas fiskalnych

W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiło kilka zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych. Co zmieniło się z punktu widzenia podatnika?  Zmiany dotyczą m.in. nowych obowiązków podatników prowadzących ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej. Szczegóły określiło Ministerstwo Finansów. Przeczytaj więcej w naszym artykule!

 

Zmiana definicji dokumentu w postaci elektronicznej

Zmianie uległa definicja dokumentu w postaci elektronicznej. Dokument w postaci elektronicznej rozumie się jako „utworzony przez kasę ONLINE zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej – w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych w przypadku dokumentów fiskalnych” (brzmienie obowiązujące od 25 kwietnia 2020 r.) oraz przesyłanym do Centralnego Repozytorium Kas (tak definicja brzmiała do 24 kwietnia 2020 r.). Nie zmienia to jednak obowiązku zapewnienia przez podatnika połączenia umożliwiającego przesył danych z kasy fiskalnej ONLINE do CRK. Dane te nadal mają być przesyłane. Kasa fiskalna również musi to umożliwiać.

Zakres obowiązków podatnika posiadającego kasę fiskalną

Kolejną rzeczą, która nieco się zmienia to zakres obowiązków podatnika rejestrującego ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zmiany sprowadzają się głównie do uregulowania kwestii wydawania i wystawiania przez kasy ONLINE e-paragonów i faktur w formie elektronicznej. Podatnicy będą musieli obowiązkowo sprawdzać poprawność paragonu lub faktury zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej przed jego zatwierdzeniem. Takie działanie ma zapobiec oczywistym pomyłkom w ewidencji.

Chcesz przeczytać więcej o obowiązkach związanych z kasą fiskalną ONLINE? Przeczytaj w naszym artykule Jakie są obowiązki właściciela kasy ONLINE?

Szkolenia pracowników pracujących z kasą fiskalną

Uściślone zostały zasady przeszkolenia pracowników, którzy pracują na kasie rejestrującej. Przed rozpoczęciem ewidencji, podatnik jest zobowiązany zapoznać osobę rozpoczynającą pracę o zasadach ewidencji na kasie fiskalnej.

Należy przekazać informacje o podstawowych zasadach ewidencji, wystawianiu paragonów fiskalnych oraz zasadach wydawania paragonu fiskalnego. Przekazywana informacja powinna objąć także skutki nieprzestrzegania zasad – to nie uległo zmianie. Zmiana natomiast doprecyzowuje niektóre kwestie.

Przed rozpoczęciem ewidencji pracownik składa podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Te przepisy nie zmieniły się do 25 kwietnia 2020 r. Jednakże od tej daty wprowadzono zmiany dotyczące oświadczenia osoby rozpoczynającej pracę na kasie fiskalnej. Musi ono zawierać nie tylko informację o zapoznaniu się z zasadami wystawiana, ale także wydawania paragonów fiskalnych.

Paragony fiskalne – co się zmieniło?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia paragon fiskalny ma być wystawiony w sposób zapewniający czytelną treść, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon może zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie nazwy towaru lub usługi.

Zmianie uległy zasady wystawiania paragonów i faktur za pomocą kas ONLINE. Podatnicy prowadzący ewidencje używając kas ONLINE mogą wystawiać: paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane (dotyczy także faktur) w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej należy wcześniej ustalić z klientem sposób wystawienia i wydania.

W rozporządzeniu czytamy także o dopuszczeniu wyłącznie elektronicznej formy przechowywania raportów fiskalnych.

Nowe wzory wniosków i zgłoszeń

Od 25 kwietnia zmieniły się załączniki:

  • wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z CRK w ustalonych odstępach czasowych
  • zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy fiskalnej przez podatnika
  • protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej
  • wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas
  • zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis.
Zdjęcie autorstwa Startup Stock Photos z Pexels
The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: