Kategorie

Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis (173 kB)
pobierz
Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podatnika (149 kB)
pobierz
Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis (140 kB)
pobierz
Oświadczenie kasjera o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (116 kB)
pobierz
Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas (123 kB)
pobierz
Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej (148 kB)
pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do centralnego repozytorium kas w ustalonych odstępach czasowych (110 kB)
pobierz
Zlecenie wykonania odczytu laboratoryjnego (35,3 kB)
pobierz
Wniosek do serwisu głównego ZUK ELZAB SA o wystawienie duplikatu książki serwisowej (85 kB)
pobierz
Zamówienie zespołów do napraw gwarancyjnych (68,6 kB)
pobierz
Zamówienie zespołów do napraw pogwarancyjnych (68,6 kB)
pobierz