Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie
Poniżej zamieszczamy akty prawne regulujące polski rynek urządzeń fiskalnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas mających postać oprogramowania (1 MB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas mających postać oprogramowania - Obowiązki podatnika (137 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas mających postać oprogramowania - Oświadczenie osoby prowadzącej ewidencję (246 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas mających postać oprogramowania - Wniosek o wyrejestrowanie kasy (249 kB)
pobierz
USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (421 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (297 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (1,5 MB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (421 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (421 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (296 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (421 kB)
pobierz
Każda kasa fiskalna musi zostać zafiskalizowana aby można ją było stosować do celów podatkowych. Termin ten oznacza po prostu wprowadzenie do kasy fiskalnej numeru NIP firmy, która będzie od tej pory użytkować kasę i tworzyć za jej pomocą dokumenty sprzedażowe.
Fiskalizacja jest procesem nieodwracalnym! Uwaga - ten proces musi być wykonany przez uprawnionego serwisanta, który w wypadku naszych urządzeń, powinien posiadać legitymację serwisową, wydaną przez firmę ELZAB.
Kasy ELZAB to synonim najwyższej jakości wykonania oraz intuicyjnego interfejsu. Wyposażone w dotykową klawiaturę, mogą być bez problemu obsługiwane nawet w grubych zimowych rękawiczkach. Nasze kasy są wyjątkowo trwałe, dzięki solidnej obudowie, która wytrzyma wiele lat intensywnej eksploatacji.