Zasady prowadzenia ewidencji na kasach online

Podziel się wpisem z innymi:
ewidencja na kasach online

Już od 1 maja 2019 podatnicy mogą stosować kasy fiskalne online – nowy rodzaj kas, który pojawił się na rynku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT. Kasy online będą obowiązkowe dla wybranych branż już od 1 stycznia 2020 r., jednak z czasem planowane jest wprowadzenie ich dla wszystkich podatników. Jak działają kasy online i jak prowadzić na nich ewidencję? Co jeszcze warto wiedzieć?

 

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych online

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, która wprowadziła kasy online. Wraz z ustawą weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie określa m.in.:

  • sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,  w tym także o zastosowaniu szczególnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, również sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas;
  • szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk;
  • warunki prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas;
  • terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas;
  • rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas online, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów.

 

Warto wiedzieć

Nowe formularze serwisowe zgodne z najnowszym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących to m.in.:

Protokół z czynności odczytania pamięci fiskalnej kasy rejestrującej
Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji
Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy
Zgłoszenie / aktualizacja przez serwis danych dotyczących kasy
Wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie danych do CRK
Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji
Wniosek użytkownika kasy o zmianę obsługi serwisowej

 

Fiskalizacja kas online krok po kroku

 

Warto wiedzieć

Fiskalizacja kas online to jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

 

Fiskalizacja kas online będzie przebiegała w prosty sposób, w trybie online, co pozwoli na pierwsze połączenie z Centralnym Repozytorium Kas. Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z Repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione.

 

Fiskalizacja kas online – co się zmienia?

Zasady obowiązujące przy stosowaniu kas z papierową i elektroniczną kopią paragonów, mówią o tym, że przedsiębiorca musi poinformować właściwy Urząd Skarbowy, że jego kasa fiskalna została uruchomiona w trybie fiskalnym. Zgłoszenie dotyczące fiskalizacji należało złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni – licząc od daty fiskalizacji. W przypadku kasy rejestrującej online nie będzie jednak takiego obowiązku. Informacja na temat fiskalizacji urządzenia nowego typu automatycznie trafi do rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a więc także do organów skarbowych.

 

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas

Po uruchomieniu trybu fiskalnego obowiązkiem podatnika jest zapewnienie stałego połączenia umożliwiającego komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. W skrócie – musi być zapewniony dostęp do internetu. Przesył danych powinien następować zgodnie z harmonogramem (domyślnie co 2 godziny). Repozytorium może jednak zmienić czas przesyłu danych bez wiedzy użytkownika kasy. 

Dane jakie będą przesyłane automatycznie to dokumenty fiskalne oraz niefiskalne, a także inne dane dotyczące użytkowania kasy zapisane w pamięci chronionej, takie jak: raporty dobowe, zdarzenia na kasie. Będą wpływały w czasie rzeczywistym i co ważne dla konsumentów – dane te będą anonimowe. Chcesz dowiedzieć się więcej?Przeczytaj nasz artykuł Kasy fiskalne online – vademecum.

Ewidencja na kasach online

Przy użyciu kasy fiskalnej online podatnicy wystawiają dokumenty, zawierające dane określone w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.

Dokument Postać papierowa  Postać elektroniczna 
Paragon fiskalny + +
Faktura + +
Raporty fiskalne dobowe +
Raporty fiskalne fiskalizacji + +
Raporty fiskalne okresowe +
Raporty fiskalne rozliczeniowe +
Raporty fiskalne zdarzeń +
Dokumenty niefiskalne + +
Łączne raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne +
Łączne raporty fiskalne rozliczeniowe +

 

Warto wiedzieć

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem nowi operatorzy kas (dotyczy to wszystkich rodzajów kas) muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.
Osoby, które już pracowały z kasą fiskalną przed 1 maja 2019 r., muszą podpisać oświadczenie do 31 maja 2019 r.  Osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed pierwszą sprzedażą.

 

Przeczytaj także o tym komu przysługuje zwrot za zakup kasy fiskalnej!

Masz pytania? Skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem ELZAB!

The following two tabs change content below.
Podziel się wpisem z innymi: