Korekta paragonu. Co zrobić?

30265
0
Podziel się wpisem z innymi:
Korekta paragonu
Udało się. Twój biznes rusza. Po wielu tygodniach przygotowań rozpoczynasz sprzedaż. Masz już zapewne kasę fiskalną i zaczynasz wystawiać pierwsze paragony – jako przedsiębiorca, dokonujący transakcji z klientem indywidualnym, jesteś przecież zobowiązany do rejestracji sprzedaży. Czy każdy paragon należy przechowywać? Co w sytuacji kiedy popełnisz błąd? Czy wówczas paragon fiskalny jest ważny?

Raport „Satysfakcja klientów na rynku urządzeń fiskalnych” zrealizowany przez Milward/Brown w połowie 2016 r. – kliknij, sprawdź, porównaj!


Korekta paragonu. Co robić?

O ile paragon nie został jeszcze zamknięty, możemy skorygować omyłkę bez ewidencjonowania jej. Jeśli jednak transakcja została dokonana, a paragon wydany, błąd ten traktuje się jako oczywistą pomyłkę, popełnioną przy rejestracji sprzedaży na kasie. Za oczywistą pomyłkę uznaje się każdą omyłkę, która jest niezamierzona, bezsporna i wynika wyłącznie z niedokładności sprzedawcy. Zaliczyć do niej można takie przypadki jak:

  • błędnie wprowadzona kwota (np. 85.00 zł zamiast 8.50 zł),
  • waga towaru (np. 12 kg zamiast 0,12 kg),
  • niewłaściwie wprowadzony kod lub nazwa produktu,
  • błędna stawka podatku  od towarów i usług.

Każda oczywista omyłka powinna być ujęta w odrębnej ewidencji (np. zeszyt, segregator, notatnik). Taka ewidencja pomyłek powinna uwzględniać informacje odnośnie:

  • błędnie zewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki,
  • dołączenia oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Tutaj znajdziesz wzór ewidencji pomyłek na kasie fiskalnej. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, jesteś zobowiązany ponownie zewidencjonować, już poprawną sprzedaż, przy użyciu kasy fiskalnej.

Akcja „Weź paragon” i „Sprawdź paragon”

Od lat Ministerstwo Finansów prowadzi działania skupiające uwagę konsumentów na kwestii pobierania paragonów oraz sprawdzania, czy aby na pewno dokument, który wydają sprzedawcy, jest paragonem fiskalnym. Szczególnie pod lupę wzięto branżę gastronomiczną, gdzie notuje się najwięcej sytuacji wydawania paragonów niefiskalnych.

 

Photo by Phad Pichetbovornkul on Unsplash

Podziel się wpisem z innymi: