Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (421 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (391 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących /Dz.U. Nr 228, poz. 1509/ (31 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/(149 kB)
pobierz
Załącznik nr 1 (50 kB)
pobierz
Załącznik nr 2 (1 MB)
pobierz
Załącznik nr 3 (3 MB)
pobierz
Załącznik nr 4 (3 MB)
pobierz
Załącznik nr 5 (1 MB)
pobierz
Załącznik nr 6 (3 MB)
pobierz
Załącznik nr 7 (2 MB)
pobierz
Załącznik nr 8 (1 MB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (72 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (67 kB)
pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (649 kB)
pobierz