Kategorie
Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria kas fiskalnych, które komunikują się w sposób ciągły i automatyczny z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Repozytorium prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS gromadzi dane pochodzące z kas fiskalnych, analizuje je i kontroluje. Aby kasa ONLINE mogła komunikować się z CRK, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.

Jakie informacje trafiają do Repozytorium?
Przesyłanie danych do CRK odbywa się co 2 godziny. System może jednak ten harmonogram zmieniać. Do Repozytorium trafiają informacje dotyczące:
  • sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
  • zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, takich jak:
    • fiskalizacja kasy
    • zmiany stawek podatku VAT
    • zmiany adresu punktu sprzedaży
    • daty dokonania obowiązkowych przeglądów technicznych.
Czym kasy ONLINE różnią się od tradycyjnych kas?
Czy muszę mieć kasę ONLINE, czyli kogo obowiązuje zakup kasy nowej kategorii?
Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE?

Na te i inne pytania odpowiadają szczegółowo artykuły w strefie wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na naszym BLOGU.

Kasy fiskalne online – vademecum Zwrot za kasę fiskalną nie dotyczy każdego

Zasady ewidencji na kasach online Kasa fiskalna dla warsztatu – zmiany w 2020 r.


Z pełną ofertą naszych urządzeń fiskalnych ONLINE zapoznasz się w zakładce KASY I DRUKARKI ONLINE.