Gotowi na ONLINE?

Od 1 stycznia 2020 r. wybrane branże będą musiały wymienić dotychczas użytkowane kasy na kasy ONLINE.
Jak działają kasy ONLINE?
Jakie branże będą musiały zaopatrzyć się w kasy fiskalne ONLINE?
Czy będzie możliwość odliczenia ulgi na kasę ONLINE?

Dowiedz się więcej Wybierz swoją branżę

Wprowadzenie fiskalnych kas online


Jak działają kasy ONLINE?

Dla użytkownika kasy fiskalnej ONLINE nic się nie zmienia w sposobie obsługi kasy. Użytkownik musi tylko zapewnić urządzeniu stały dostęp do internetu.


Kasa wystawia paragon

Kopia paragonu jest zapisywana w pamięci wewnętrznej kasy

Kasa ONLINE przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas
Skorzystaj z ulgi – nawet 700 zł na zakup kasy fiskalnej ONLINE


Kiedy Twoja branża?

Kiedy Twoja branża 1 lipca 2020 r.
Kasy online dla gastronomiiGastronomia
Kasy online dla hoteliHotele
Kasy online dla punktów sprzedaży węglaSprzedaż węgla
Kiedy Twoja branża 1 stycznia 2021 r.
Kasy online dla salonów fryzjerskichFryzjerzy
Kasy online dla salonów kosmetycznychKosmetyczki
Kasy online dla branży budowlanejBranża budowlana
Kasy online dla prawnikówPrawnicy
Kasy online dla lekarzyLekarze
Kasy online dla branży fitnessBranża fitness (wyłącznie w zakresie wstępu)


Podstawa prawna - prawa i obowiązki

Podstawa prawna

Obowiązujące akty prawne

Przepisy o kasach ONLINE są regulowane przez kilka aktów prawnych. Najważniejszy z nich to ustawa z dnia 15 marca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. W ustawie warto zwrócić uwagę na art. 111 oraz dodane artykuły 111a i 111b, które odnoszą się do stosowania kas rejestrujących ONLINE oraz ewidencji sprzedaży na tego typu kasach. Dodane zostały także artykuły 145a i 145b mówiące o obowiązku posiadania kas ONLINE i zasadach stosowania dotychczasowych urządzeń.

Ministerstwo wydało także kilka rozporządzeń w związku z kasami ONLINE. O fiskalizacji kas ONLINE i nowych obowiązkach podatników przeczytamy w artykule 13 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Kwestie ulgi na zakup kasy fiskalnej szczegółowo opisane są w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
Akty prawne dotyczące kas ONLINE (2,3 MB)
pobierz

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisami kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę ONLINE mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów, jednak nie dotyczy to wszystkich podatników.

Przywilej ten dotyczy nowych podatników, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego ONLINE oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy ONLINE i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy ONLINE. Również przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonów nie mogą liczyć na zwrot.

Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. Istotny jest dowód zapłaty całej należnej kwoty za urządzenie. Natomiast ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa ONLINE jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.


Każdy podatnik, który posiada kasę ONLINE jest zobligowany do spełnienia kilku obowiązków

Fiskalizacja kasy ONLINE

W przypadku kas z elektroniczną i papierową kopią paragonu należało zgłosić zamiar zakupu kasy do właściwego Urzędu Skarbowego. Przy zakupie kasy fiskalnej online – nie ma takiego obowiązku.

Fiskalizacja kas ONLINE przebiega w prosty i szybki sposób. Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z Repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione. Po fiskalizacji nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenie dokona się w momencie połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas.

Obowiązek zapewnienia połączenia z internetem

Podatnik musi zapewnić stałą łączność z Internetem, aby kasa mogła komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas według ustalonego harmonogramu. Dane mają być przesyłane co 2 godziny, jednak Repozytorium może zmienić harmonogram przesyłania danych bez informowania użytkownika.

Obowiązek przeglądów technicznych

Aby kasa ONLINE służyła przez lata, należy regularnie wykonywać jej przeglądy techniczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kasa fiskalna powinna, co minimum 2 lata, przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Polega on na konserwacji urządzenia i wyeliminowaniu ewentualnych usterek. Przeglądu dokonuje uprawniony serwisant.


Nie czekaj! Sprawdź kiedy Twoja branża

Wybierz swoją branżę