Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Harmonogram publikacji raportów okresowych
Rodzaj dokumentu Termin
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2018 r. 29.03.2019 r.
Rozszerzony raport kwartalny skonsolidowany
za I kwartał 2019 r. 15.05.2019 r.
za III kwartał 2019 r. 15.11.2019 r.
Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2019 r. 17.08.2019 r.


Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Zarząd ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia MF nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.