Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie

2022

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku (309 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2022 (135 KB)
pobierz
UCHWAŁA NR 09/05/2023 Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce (78 KB)
pobierz

2021

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku (285 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2021 (112 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Zakładach Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. za rok 2021 (152 KB)
pobierz

2020

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku (786 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2020 (217 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Zakładach Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. za lata 2019 i 2020 (537 KB)
pobierz

2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (795 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2019 (219 KB)
pobierz

2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (296 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2018 (119 KB)
pobierz

2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku (565 KB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” z działalności w 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2017 (215 KB)
pobierz

2016

Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 (359 KB)
pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 (226 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 (211 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (238 KB)
pobierz

2015

Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 (358 KB)
pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 (258 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 (245 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (238 KB)
pobierz

2014

Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 (230 KB)
pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 (222 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 (272 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (202 KB)
pobierz

2013

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (46 MB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 (36 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (36 KB)
pobierz

2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (1,76 MB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z oceny sprawozdania Zarz±du z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (657 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finans. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (571 KB)
pobierz

2011

Sprawozdanie RN z działalności 2011 (2 MB)
pobierz
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2011 (672 KB)
pobierz
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 2011 (657 KB)
pobierz

2010

Sprawozdanie RN z działalności 2010 (512 KB)
pobierz
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalnosci Grupy ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2010 (99 KB)
pobierz
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 2010 (107 KB)
pobierz

2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. (256 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r. (69 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania za 2009 r. (86 KB)
pobierz

2008

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. (101 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 r. (93 KB)
pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania za 2008 r. (77 KB)
pobierz