Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (96 kB)
pobierz
Raport ELZAB dotyczący niestosowania zasad ładu korporacyjnego 2018 (151 kB)
pobierz