Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 grudnia 2023

Raport bieżący 21/2023
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 8 grudnia 2023 r (151 kB)
pobierz
Wykaz uchwał NWZ ELZAB S.A. 08.12.2023
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 8 grudnia 2023 r (151 kB)
pobierz
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI COMP SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” SPÓŁKA AKCYJNA
(422 kB)
pobierz
Raport bieżący 19/2023
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (159 kB)
pobierz
Raport bieżący 18/2023
Wydanie przez biegłego opinii dotyczącej planu połączenia Spółki z COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 17/2023
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (158 kB)
pobierz
Raport bieżący 16/2023
Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem (3,35 MB)
pobierz
Raport bieżący 15/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej opóźnienia informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Zarząd prac nad planem połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (158 kB)
pobierz
Projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu COMP
(581 kB)
pobierz
Projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu ELZAB
(533 kB)
pobierz
Projekt zmian statutu COMP
(552 kB)
pobierz
Dokument określający wartość majątku ELZAB (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 KSH)
(491 kB)
pobierz
Dokument określający wartość majątku COMP (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 KSH)
(452 kB)
pobierz


Sprawozdanie finansowe COMP oraz sprawozdania z działalności Zarządu COMP za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022 wraz ze sprawozdaniami z badania

Sprawozdanie finansowe ELZAB oraz sprawozdania z działalności Zarządu ELZAB za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022 wraz ze sprawozdaniami z badania
Sprawozdanie Zarządu COMP sporządzone dla celów Połączenia (sporządzone zgodnie z art. 501 KSH)
(171 kB)
pobierz
Sprawozdanie Zarządu ELZAB sporządzone dla celów Połączenia (sporządzone zgodnie z art. 501 KSH)
(487 kB)
pobierz