Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 31/2018
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (294 kB)
pobierz
Raport bieżący 30/2018
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (295 kB)
pobierz
Raport bieżący 29/2018
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 28/2018
Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 27/2018
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (676 kB)
pobierz
Raport bieżący 26/2018
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A. (409 kB)
pobierz
Raport bieżący 25/2018
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 24/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (295 kB)
pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
(139 kB)
pobierz
Projekt Uchwał NWZ
(119 kB)
pobierz
Formularz Pełnomocnictwo do udziału w NWZ
(232 kB)
pobierz
Formularz Pełnomocnictwo odwołanie
(129 kB)
pobierz
Formularz Wniosek o zwołanie NWZ
(140 kB)
pobierz
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw
(138 kB)
pobierz
Raport bieżący 23/2018
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. (290 kB)
pobierz
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(927 kB)
pobierz
Raport bieżący 22/2018
Spłata kredytów w Alior S.A. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 21/2018
Zawarcie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (87 kB)
pobierz
Raport bieżący 20/2018
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku (75,8 kB)
pobierz
Raport bieżący 19/2018
Wybór audytora Spółki ELZAB S.A. (78,1 kB)
pobierz
Raport bieżący 18/2018
Zawarcie znaczącej umowy (78,4 kB)
pobierz
Raport bieżący 17/2018
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. (77,1 kB)
pobierz
Raport bieżący 16/2018
Przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki ELZAB S.A. za rok 2017 (76 kB)
pobierz
Raport bieżący 15/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A. (419 kB)
pobierz
Raport bieżący 14/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (107 kB)
pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA ELZAB
(241 kB)
pobierz
Projekt uchwał ZWZA ELZAB
(370 kB)
pobierz
Uzasadnienie do uchwał ZWZA ELZAB
(190 kB)
pobierz
Formularz_wniosek o udzielenie pełnomocnictwa ZWZA
(601 kB)
pobierz
Formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw ZWZA ELZAB
(279 kB)
pobierz
Formularz_wniosek o zgłoszenie projektów uchwał ZWZA ELZAB
(280 kB)
pobierz
Formularz wniosek o odwołanie pełnomocnictwa ZWZA ELZAB
(287 kB)
pobierz
Formularz wniosek o zwołanie NWZA ELZAB
(282 kB)
pobierz
Raport roczny jednostkowy ELZAB 2017
(1,92 MB)
pobierz
Raport roczny skonsolidowany Grupy ELZAB 2017
(1,7 MB)
pobierz
Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2017
(250 kB)
pobierz
Sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki
(578 kB)
pobierz
Sprawozdanie Komitetu Audytu
(219 kB)
pobierz
Raport bieżący 13/2018
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017 (76,9 kB)
pobierz
Raport bieżący 12/2018
Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji (78 kB)
pobierz
Raport bieżący 11/2018
Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 (79 kB)
pobierz
Raport bieżący 10/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 (76,1 kB)
pobierz
Raport bieżący 9/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 (75,6 kB)
pobierz
Raport bieżący 8/2018
Umorzenie obligacji serii A/2015 przez KDPW (76,6 kB)
pobierz
Raport bieżący 7/2018
Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia (78,4 kB)
pobierz
Raport bieżący 6/2018
Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia (77,3 kB)
pobierz
Raport bieżący 5/2018
Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie umowy o kredyt w Alior Bank S.A. (78,1 kB)
pobierz
Raport bieżący 4/2018
Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia (77,4 kB)
pobierz
Raport bieżący 3/2018
Zamiar nabycia obligacji serii A/2015 celem umorzenia (76,2 kB)
pobierz
Raport bieżący 2/2018
Harmonogram raportów okresowych w 2018 r. (79,6 kB)
pobierz
Raport bieżący 1/2018
Umowy o kredyt z Alior Bank S.A. (82,7 kB)
pobierz