Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 11/2021
Przeznaczenie wypracowanego zysku Spółki ZUK „ELZAB” S.A. za rok obrotowy 2020 (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 10/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 9/2021
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. (645 kB)
pobierz
Raport bieżący 8/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA (301 kB)
pobierz
Raport bieżący 7/2021
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020 (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 6/2021
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2020 (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 5/2021
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 4/2021
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2021 (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 3/2021
Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 2/2021
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r. (288 kB)
pobierz
Raport bieżący 1/2021
Harmonogram raportów okresowych w 2021 r. (291 kB)
pobierz