Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 06/2019
Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A. (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 05/2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018 (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 04/2019
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (295 kB)
pobierz
Raport bieżący 03/2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 02/2019
Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 01/2019
Harmonogram raportów okresowych w 2019 r. (292 kB)
pobierz