Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Kategorie

Raport bieżący 24/2023
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z połączeniem ze spółką COMP S.A. (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 23/2023
Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz o podjęcie czynności związanych z wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW w następstwie połączenia ze spółką COMP S.A. (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 22/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 8 grudnia 2023 r. (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 21/2023
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 8 grudnia 2023 r (151 kB)
pobierz
Wykaz uchwał NWZ ELZAB S.A. 08.12.2023
(331 kB)
pobierz
Raport bieżący 20/2023
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1,48 MB)
pobierz
Raport bieżący 19/2023
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (159 kB)
pobierz
Raport bieżący 18/2023
Wydanie przez biegłego opinii dotyczącej planu połączenia Spółki z COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 17/2023
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (158 kB)
pobierz
Raport bieżący 16/2023
Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem (3,35 MB)
pobierz
Raport bieżący 15/2023
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej opóźnienia informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Zarząd prac nad planem połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (158 kB)
pobierz
Raport bieżący 14/2023
Istotna transakcja z podmiotem powiązanym (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 13/2023
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 12/2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r. (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 11/2023
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r. (441 kB)
pobierz
Raport bieżący 10/2023
Przyjęcie założeń do strategii grupy kapitałowej ELZAB na lata 2023-2025 i podsumowanie procesów optymalizacji kosztów (165 kB)
pobierz
Raport bieżący 9/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA (3,23 MB)
pobierz
Raport bieżący 8/2023
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2022 (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 7/2023
Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ZUK „ELZAB” S.A. za rok obrotowy 2022 (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 6/2023
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r. (149 kB)
pobierz
Raport bieżący 5/2023
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A (152 kB)
pobierz
Raport bieżący 4/2023
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2022 r. (149 kB)
pobierz
Raport bieżący 3/2023
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (153 kB)
pobierz
Raport bieżący 2/2023
Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej (150 kB)
pobierz
Raport bieżący 1/2023
Harmonogram raportów okresowych w 2023 r. (152 kB)
pobierz