Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 3/2021
Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 2/2021
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 r. (288 kB)
pobierz
Raport bieżący 1/2021
Harmonogram raportów okresowych w 2021 r. (291 kB)
pobierz