Kategorie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 21/2019
Zawarcie znaczącej umowy (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 20/2019
Zawarcie znaczącej umowy (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 19/2019
Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 18/2019
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 17/2019
Udzielenie Prokury (296 kB)
pobierz
Raport bieżący 16/2019
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu (293 kB)
pobierz
Raport bieżący 15/2019
Zawarcie umowy_Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki (292 kB)
pobierz
Raport bieżący 14/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019 (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 13/2019
Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. (316 kB)
pobierz
Raport bieżący 12/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. (637 kB)
pobierz
Raport bieżący 11/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (300 kB)
pobierz
Raport bieżący 10/2019
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018 (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 09/2019
Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego (2,08 MB)
pobierz
Raport bieżący 08/2019
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (293 kB)
pobierz
Raport bieżący 07/2019
Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 06/2019
Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A. (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 05/2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018 (290 kB)
pobierz
Raport bieżący 04/2019
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. (295 kB)
pobierz
Raport bieżący 03/2019
Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta (291 kB)
pobierz
Raport bieżący 02/2019
Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A. (289 kB)
pobierz
Raport bieżący 01/2019
Harmonogram raportów okresowych w 2019 r. (292 kB)
pobierz