Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Skonsolidowany raport roczny SRR 2021 (311 kB)
pobierz
(1) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF 2021 (xhtml) (4,7 MB)
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF 2021 – podpis (xhtml.xades) (6,3 MB)
pobierz
(2) Oświadczenie RN Grupa ELZAB (xhtml) (280 kB)
pobierz
(3) List Prezesa Grupa ELZAB (xhtml) (148 kB)
pobierz
List Prezesa Grupa ELZAB – podpis (xhtml.xades) (8 kB)
pobierz
(4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB 2021 (xhtml) (3,3 MB)
pobierz
(4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB 2021 (zip) (3,3 MB)
pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB 2021 – podpisy (zip.xades) (24 kB)
pobierz
(5) Sprawozdanie z działalności za 2021 Grupa ELZAB (xhtml) (2 MB)
pobierz
Sprawozdanie z działalności za 2021 Grupa ELZAB – podpisy (xhtml.xades)(16 kB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – komplet dokumentów (13,4 MB)
pobierz

Raport roczny za 2021 rok

Raport roczny RR 2021 (311 kB)
pobierz
(1) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF 2021 (xhtml) (4,4 MB)
pobierz
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF 2021 - podpis (xhtml.xades) (5,89 MB)
pobierz
(2) Oświadczenie RN ELZAB S.A. (xhtml) (285 kB)
pobierz
(3) List Prezesa ELZAB S.A. (xhtml) (148 kB)
pobierz
List Prezesa ELZAB S.A. – podpis (xhtml.xades) (8 kB)
pobierz
(4) Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELZAB S.A. 2021 (xhtml) (2,5 MB)
pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELZAB S.A. 2021 – podpisy (xhtml.xades) (24 kB)
pobierz
(5) Sprawozdanie Zarządu ELZAB S.A. z działalności 2021 (xhtml) (1,9 MB)
pobierz
Sprawozdanie Zarządu ELZAB S.A. z działalności 2021 (xhtml.xades) (16 kB)
pobierz
Raport roczny za 2021 rok – komplet dokumentów (9,1 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok korekta (3,7 MB)
pobierz
Raport roczny za 2020 rok (4,5 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok (4,7 MB)
pobierz
Raport roczny za 2019 rok (6 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok (5 MB)
pobierz
Raport roczny za 2018 rok (6,2 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (4,2 MB)
pobierz
Raport roczny za 2017 rok (1,8 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (1,6 MB)
pobierz
Raport roczny za 2016 rok (1,4 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok (1,4 MB)
pobierz
Raport roczny za 2015 rok (1,84 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok (1,85 MB)
pobierz
Raport roczny za 2014 rok (1,9 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (2 MB)
pobierz
Raport roczny za 2013 rok (2,8 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (2,9 MB)
pobierz
Raport roczny za 2012 rok (2,9 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok (2,8 MB)
pobierz
Raport roczny za 2011 rok (2,64 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok (2,8 MB)
pobierz
Raport roczny za 2010 rok (6,8 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok (7,55 MB)
pobierz
Raport roczny za 2009 rok (1,41 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok (1,28 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok po korekcie (4,5 MB)
pobierz
Raport roczny za 2008 rok (1,29 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok (1,25 MB)
pobierz
Raport roczny za 2007 rok (1,12 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok (1,24 MB)
pobierz
Raport roczny za 2006 rok (6,72 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok (1,79 MB)
pobierz
Raport roczny za 2005 rok (6,65 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok (2,87 MB)
pobierz
Raport roczny za 2004 rok (7,45 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok (8,83 MB)
pobierz
Raport roczny za 2003 rok (568 KB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2003 rok (525 KB)
pobierz
Raport roczny za 2002 rok (1,38 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2002 rok (1,22 MB)
pobierz
Raport roczny za 2001 rok (1,04 MB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2001 rok (1,19 MB)
pobierz
Raport roczny za 2000 rok (729 KB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 2000 rok (743 KB)
pobierz
Raport roczny za 1999 rok (293 KB)
pobierz
Skonsolidowany raport roczny za 1999 rok (380 KB)
pobierz