Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego


2013-12-27 Raport bieżący nr 22/2013
Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (73 kB)
2013-12-27 Raport bieżący nr 21/2013
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki ELZAB S.A. (259 kB)
2013-12-27 Raport bieżący nr 20/2013
Powołanie członków Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A. (2.33 MB)
2013-12-27 Raport bieżący nr 19/2013
Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 27 grudnia 2013 r (537 kB)
2013-12-27 Raport bieżący nr 18/2013
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ELZAB S.A. (74 kB)
2013-12-20 Raport bieżący nr 17/2013
Aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A. (76 K)
2013-11-27 Raport bieżący nr 16/2013 wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. (3 MB)
2013-08-30 Raport bieżący nr 15/2013
Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki „ELZAB” S.A. (2 MB)
2013-08-28 Raport bieżący nr 14/2013
Nabycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A. (77 kB)
2013-08-16 Raport bieżący nr 13/2013
Oferta zakupu akcji własnych Spółki ELZAB S.A. (75 kB)
Załącznik do raportu nr 13/2013
Oferta zakupu akcji spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 (500 kB)

2013-08-14 Raport bieżący nr 12/2013
Przyjęcie programu nabycia akcji własnych Spółki ELZAB S.A. (75 kB)
Załącznik do raportu nr 12/2013
Program nabycia akcji własnych Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (230 kB)

2013-07-26 Raport bieżący nr 11/2013
Zawarcie znaczącej umowy (1.4 MB)
2013-06-28 Raport bieżący nr 10/2013
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (996 kB)
2013-06-28 Raport bieżący nr 9/2013
Przeznaczenie zysku za 2012 r (926 kB)
2013-06-28 Raport bieżący nr 8/2013
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (24 MB)
2013-05-28 Raport bieżący nr 7/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (2.25 MB)
 Załączniki do raportu nr 7/2013
Ogłoszenie z dnia 28 maja 2013 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (58 kB)
Projekty uchwał (22 MB)
Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK ELZAB S.A. z dnia 28.06.2013 r. (21 kB)
Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A z siedzibą w Zabrzu zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku. (168 kB)
Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A (43 kB)
Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A (43 kB)
Wzór odwołania pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną na Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A z siedzibą w Zabrzu zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku. (39 kB)
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (1.76 MB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finans. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (571 kB)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK ELZAB S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (657 kB)
Wniosek Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres obrachunkowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (304 kB)
Ocena sytuacji ZUK ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (2.06 MB)
2013-05-23 Raport bieżący nr 6/2013
Wybór audytora - korekta raportu 5/2013 (562 kB)
2013-05-20 Raport bieżący nr 5/2013
Wybór audytora (380 kB)
2013-03-28 Raport bieżący nr 4/2013
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
(75 kB)
Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2013 (197 kB)
2013-03-22 Raport bieżący nr 3/2013
Zawarcie znaczącej umowy (878 kB)
2013-01-31 Raport bieżący nr 2/2013
Harmonogram raportów okresowych (513 kB)
2013-01-24 Raport bieżący nr 1/2013
Zawarcie znaczącej umowy (890 kB)