Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 24/2015.
Zawarcie umowy z Bankiem Millennium (77,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 23/2015
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELZAB S.A. (81,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 22/2015
Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów (81 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 21/2015
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. (77,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 20/2015
Podział wyniku za rok 2014 (78,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 19/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A. (76,1 kB)
pobierz
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB w dniu 30 czerwca 2015 r.
(355 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 18/2015
Podwyższenie limitu umowy wieloproduktowej w banku ING Bank Śląski S.A. (81,8 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 17/2015
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki ELZAB S.A. (75,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 16/2015
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki (74,7 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 15/2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (84,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 14/2015
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki wypłaty dywidendy (75,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 13/2015
Wybór biegłego rewidenta (75,5 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 12/2015
Zawarcie znaczącej umowy (80,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 11/2015
Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015 (76,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 10/2015
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. (74,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 9/2015
Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej (84,3 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 8/2015
Emisja Obligacji serii A/2015 (76,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 7/2015
Zwiększenie kwoty emisji, ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (76,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 6/2015
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji i emisji obligacji oraz zawarcie umowy programowej (80,1 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 5/2015
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji (76 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 4/2015
Harmonogram raportów okresowych w 2015 r. (74,4 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 3/2015
Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy 2014 r. (73,9 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 2/2015
Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy (75 kB)
pobierz
Raport bieżący nr 1/2015
Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium (80,2 kB)
pobierz