Kategorie

Komisja Nadzoru Finansowego


2010-12-23    Raport bieżący nr 78/2010
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej ELZAB S.A. (130 KB)
2010-12-23 Raport bieżący nr 77/2010
Powołanie członków Zarządu ELZAB S.A. (418 KB)
2010-12-21 Raport bieżący nr 76/2010
Znaczący akcjonariusze na NWZ w dniu 20.12.2010 r. (130 KB)
2010-12-21 Raport bieżący nr 75/2010
Oświadczenia członków Rady Nadzorczej (2,4 MB)
2010-12-20 Raport bieżący nr 74/2010
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB SA (1,2 MB)
2010-12-20 Raport bieżący nr 73/2010
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 20.12.2010 r. (270 KB)
2010-12-16 Raport bieżący nr 72/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (226 KB)
2010-12-15 Raport bieżący nr 71/2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (128 KB)
2010-12-14 Raport bieżący nr 70/2010
Rezygnacja Prezesa Zarządu (128 KB)
2010-12-13 Raport bieżący nr 69/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (200 KB)
2010-12-08 Raport bieżący nr 68/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (87 KB)
2010-12-06 Raport bieżący nr 67/2010
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale ELZAB SOFT Sp. z o.o. (130 KB)
2010-12-06 Raport bieżący nr 66/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (285 KB)
2010-11-29 Raport bieżący nr 65/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (181 KB)
2010-11-29 Raport bieżący nr 64/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (188 KB)
2010-11-29 Raport bieżący nr 63/2010
Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. (359 KB)
2010-11-26 Raport bieżący nr 62/2010
Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji (131 KB)
2010-11-26 Raport bieżący nr 61/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (305 KB)
2010-11-26 Raport bieżący nr 60/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB S.A. (191 KB)
2010-11-25 Raport bieżący nr 59/2010
Zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB SA (180 KB)
2010-11-24 Raport bieżący nr 58/2010
Nabycie akcji ELZAB SA (135 KB)
2010-11-24 Raport bieżący nr 57/2010
Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. (343 KB)
2010-11-22 Raport bieżący nr 56/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (289 KB)
2010-11-22 Raport bieżący nr 55/2010
Transakcja nabycia akcji ELZAB S.A. w ramach wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. (132 KB)
2010-11-19 Raport bieżący nr 54/2010
Komunikat GPW - transakcje w ramach wezwania na sprzedaż akcji (260 KB)
2010-11-16 Raport bieżący nr 53/2010
Znaczący akcjonariusze na NWZ w dniu 12.11.2010 r. (131 KB)
2010-11-15 Raport bieżący nr 52/2010
Oświadczenie EXORIGO Sp. z o.o. i RELPOL 2 Sp. z o.o. (238 KB)
2010-11-12 Raport bieżący nr 51/2010
Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza udzielone podczas NWZ w dniu 12.11.2010 (646 KB)
2010-11-12 Raport bieżący nr 50/2010
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12.11.2010 (254 KB)
2010-11-10 Raport bieżący nr 49/2010
Nabycie udziałów w ELZAB SOFT Sp. z o.o. -rejestracja w KRS (130 KB)
2010-11-10 Raport bieżący nr 48/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - skorygowany projekt uchwały (187 KB)
2010-11-03 Raport bieżący nr 47/2010
Szacunki wyników finansowych Grupy ELZAB w latach 2010-2013 (137 KB)
2010-10-28 Raport bieżący nr 46/2010
Podwyższenie kapitału w Elzab Soft sp. z o.o. (130 KB)
2010-10-28 Raport bieżący nr 45/2010
Stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. ogłoszonego przez NOVITUS S.A. (473 KB)
2010-10-26 Raport bieżący nr 44/2010
Wybór Wiceprzewodniczącego RN i wybór członka Komitetu Audytu (63 KB)
2010-10-26 Raport bieżący nr 43/2010
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych (142 KB)
2010-10-22 Raport bieżący nr 42/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki - uzasadnienie projektów ustaw (79 KB)
2010-10-15 Raport bieżący nr 41/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (706 KB)
2010-09-27 Raport bieżący nr 40/2010
Znaczący akcjonariusze na NWZ w dniu 22.09.2010 r. (131 KB)
2010-09-22 Raport bieżący nr 39/2010
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB SA (743 KB)
2010-09-22 Raport bieżący nr 38/2010
Zdjęcie z porządku obrad NWZ punktu 7 porządku obrad (130 KB)
2010-09-22 Raport bieżący nr 37/2010
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 22.09.2010 r. (250 KB)
2010-09-21 Raport bieżący nr 36/2010
Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ELZAB SA (243 KB)
2010-09-21 Raport bieżący nr 35/2010
Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej ELZAB SA (130 KB)
2010-09-17 Raport bieżący nr 34/2010
Zbycie akcji ELZAB SA (133 KB)
2010-09-17 Raport bieżący nr 33/2010
Nabycie akcji ELZAB SA (134 KB)
2010-09-03 Raport bieżący nr 32/2010
Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 22.09.2010 r. (977 KB)
2010-09-03 Raport bieżący nr 31/2010
Postanowienie Sądu o rejestracji zmian w Statucie Spółki (130 KB)
2010-09-02 Raport bieżący nr 30/2010
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu (130 KB)
2010-08-26 Raport bieżący nr 29/2010
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. (129 KB)
2010-08-25 Raport bieżący nr 28/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (366 KB)
2010-07-29 Raport bieżący nr 27/2010
Aneks do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (130 KB)
2010-07-16 Raport bieżący nr 26/2010
Zbycie akcji ELZAB SA (133 KB)
2010-07-14 Raport bieżący nr 25/2010
Nabycie akcji ELZAB SA (131 KB)
2010-07-06 Raport bieżący nr 24/2010
Warunkowa umowa zakupu udziałów w ELZAB SOFT Sp. z o.o. od GENEZA SYSTEM S.A. - spełnienie warunku zawieszającego umowę (131 KB)
2010-07-06 Raport bieżący nr 23/2010
Uchwała Rady Nadzorczej - jednolity tekst statutu (267 KB)
2010-06-25 Raport bieżący nr 22/2010
Znaczący akcjonariusze na ZWZ w dniu 24.06.2010 (46 KB)
2010-06-24 Raport bieżący nr 21/2010
Odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. (102 KB)
2010-06-24 Raport bieżący nr 20/2010
Odstąpienie przez ZWZ od realizacji pkt 19 porządku obrad (45 KB)
2010-06-24 Raport bieżący nr 19/2010
Przeznaczenie zysku netto za 2009 r. (45 KB)
2010-06-24 Raport bieżący nr 18/2010
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24.06.2010 r. (724 KB)
2010-06-22 Raport bieżący nr 17/2010
Powołanie Członka Zarządu - uzupełnienie (132 KB)
2010-06-22 Raport bieżący nr 16/2010
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24.06.2010 r. - uzupełnienie (335 KB)
2010-06-09 Raport bieżący nr 15/2010
Warunkowa umowa zakupu udziałów w ELZAB SOFT Sp. z o.o. od GENEZA SYSTEM S.A. (133 KB)
2010-05-27 Raport bieżący nr 14/2010
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie (2.62 MB)
2010-05-27 Raport bieżący nr 13/2010
Ocena sytuacji Spółki ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB przez Radę Nadzorczą (301 KB)
2010-05-21 Raport bieżący nr 12/2010
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2009 r. (63 KB)
2010-05-21 Raport bieżący nr 11/2010
Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie ELZAB S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu (67 KB)
2010-05-20 Raport bieżący nr 10/2010
Aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A. (132 KB)
2010-05-11 Raport bieżący nr 9/2010
Aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A. (130 KB)
2010-05-10 Raport bieżący nr 8/2010
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. (128 KB)
2010-04-30 Raport bieżący nr 7/2010
Rezygnacja Prezesa Zarządu (128 KB)
2010-04-27 Raport bieżący nr 6/2010
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 (103 KB)
2010-04-23 Raport bieżący nr 5/2010
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego ELZAB S.A. za 2009 r. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ELZAB za 2009 r. (128 KB)
2010-04-20 Raport bieżący nr 4/2010
Wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku za 2009 r. na kapitał zapasowy (129 KB)
2010-03-03 Raport bieżący nr 3/2010
Wybór audytora (129 KB)
2010-02-22 Raport bieżący nr 2/2010
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2009 r. (129 KB)
2010-01-19 Raport bieżący nr 1/2010
Harmonogram raportów okresowych w 2010 r. (45 KB)